Науково-методичний журнал - Квітень 2012

Урок на тему «Революції кінця 80-х - початку 90-х років ХХ століття у східноєвропейських країнах»

Мета:

— розкрити причини, особливості перебігу та результати революцій східноєвропейських країн;

— дати загальну характеристику революцій у Польщі, Угорщині, НДР, Болгарії, Румунії, Югославії;

— формувати вміння аналізувати результати революцій у східноєвропейських країнах;

— стимулювати розвиток пізнавального інтересу в школярів використанням програми Microsoft Power Point для презентації доповідей під час вивчення предметів природничо-гуманітарного циклу;

— розвивати вміння визначати причинно-наслідкові зв’язки між подіями;

— виховувати учнів у дусі патріотизму, взаєморозуміння між народами на основі особистого усвідомлення досвіду історії. Сприяти критичному осмисленню минулого.

Очікувані результати.

Після уроку учні зможуть:

(історія)

— визначити причини, характер та особливості східноєвропейських революцій;

— встановити хронологічну послідовність подій;

— порівняти характерні ознаки революційних подій;

— аналізувати події з політичного погляду, проводити історичні аналогії;

(інформатика)

— створювати презентації доповідей, користуючись програмою Microsoft PowerPoint;

— підбирати кольори для якісного читання текстів, малюнків та анімації;

— використовувати пов’язані та вбудовані об’єкти програм-додатків;

— організувати зручну систему керування демонструванням презентацій.

Основні поняття і терміни: Солідарність, круглий стіл, Хартія 77, Оксамитова революція, кадеризм, демократична революція, декомунізація, держава Сербія і Чорногорія, громадянська війна, етнічні конфлікти, етнічні чистки, Дейтонська угода.

Основні дати:

5 лютого - 6 квітня 1989 - круглий стіл у Польщі;

листопад 1989 - Оксамитова революція в Чехословаччині;

1 січня 1993 - утворення двох суверенних держав: Чеської Республіки і Словацької Республіки;

грудень 1989 р. - повалення режиму Чаушеску в результаті революції в Румунії;

1989-1990 р. - повалення тоталітарного режиму в Болгарії;

25 червня 1991 р. - проголошення незалежності Словенії і Хорватії;

17 липня 1991 - проголошення незалежності Македонії;

14 жовтня 1991 - проголошення незалежності Боснії і Герцеговини;

квітень 1992 - утворення Сербією і Чорногорією Союзної Республіки Югославії (СРЮ);

1992 - остаточний розпад Югославії.

Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, підручники, стінна карта «Європа. Політична карта», атласи, роздавальний дидактичний матеріал.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Вид уроку: нетрадиційний урок з елементами інтеграції.

Форма уроку: мозаїка.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Бесіда.

1. Яку тему ми з вами вивчили?

2. Що було спільного в історії розвитку країн Центральної та Східної Європи після Другої світової війни?

3. Перелічіть факти, що свідчили про наростання кризи комуністичних режимів у 50-70-х роках ХХ ст. у східноєвропейських країнах?

III. Мотивація навчальної діяльності.

Криза комуністичних режимів, яка поступово, але невідворотно зріла протягом десятиліть, у другій половині 80-х рр. набрала затяжного і всеохоплюючого характеру. Економіка тоталітарних країн остаточно зайшла в глухий кут, дедалі помітною ставала деградація їх політичної системи.

Політика перебудови і гласності, проведена М. Горбачовим у 1985 р., сприяла активізації опозиції в країнах-сателітах. Стало зрозумілим, що тоталітарні режими в існуючому вигляді існуватине можуть. У 1989-1990-х роках відбулися події, які змінили соціально-економічні й суспільно-політичні відносини в східноєвропейських країнах.

ІV. Оголошення теми, мети і завдань уроку

V. Вивчення нового матеріалу.

Запитання.

1. Які, на вашу думку, передумови революції? (Перевіримо з інтерактивною дошкою.)

2. Які, на вашу думку, причини революції? (Перевіримо з інтерактивною дошкою.)

3. Як ви вважаєте, який характер мали революції?

На уроці присутній учитель інформатики, який був вашим консультантом під час створення презентації. Учні поділяються на сім груп, кожна з яких отримує випереджувальне домашнє завдання: дослідити революційні події в східно-європейських країнах і створити презентації в системі програми Microsoft PowerPoint.

Під час презентації ви складаєте опорні конспекти за схемою: причини, особливості та наслідки революції; хронологія подій; терміни і поняття; історичні діячі.

І Група. Тема презентації «Польща. круглий стіл 1989 р. і встановлення демократичного ладу». (Під час демонстрування слайдів учень розповідає про події, які відбулися в Польщі в 1989 р.)

Круглий стіл 1989 р. і встановлення демократичного ладу

На інтерактивну дошку виводяться слайди про цю країну із сайта (www.youtube.com).

Запитання учнів I групи.

1. Які, на вашу думку, причини революції в Польщі?

2. Яким чином відбулися революційні зміни в цій країні?

3. Назвіть основні події в хронологічній послідовності.

4. Які опозиційні сили на чолі з їхніми лідерами відіграли провідну роль у зміні політичного режиму в Польщі?

II Група. Тема презентації «Угорщина. Революційні перетворення 1988-1990 рр.» (Під час демонстрування слайдів учень розповідає про події, які відбулися в Угорщині 1988-1989 рр.)

Демонстрація фільму «Угорщина. Події 1989 р.». (www.youtube.com)

Запитання учнів II групи.

1. Коли відбулися революційні події в Угорщині?

2. Хто очолив опозицію?

3. Якими особливостями характеризується перехід від тоталітаризму до демократії в Угорщині?

III Група. Тема презентації «Німецька Демократична Республіка. Падіння Берлінського муру». (Під час демонстрування слайдів учень розповідає про події, які відбулися в НДР 1989 р.)

На інтерактивну дошку виводяться слайди про падіння Берлінського муру (www.youtube.com).

Запитання учнів III групи.

1. Який вплив мало падіння Берлінського муру на події в Європі?

2. Коли відбулося падіння Берлінського муру?

3. Які наслідки мала це подія для німецького народу?

IV Група. Тема презентації «Болгарія. Революція 1989 р.». (Під час демонстрування слайдів учень розповідає про події, які відбулися в Болгарїі у 1989 р.)

Запитання учнів IV групи.

1. Що найбільше запам’яталось із цієї презентації?

2. Коли відбулися революційні події?

3. Як ще називають період революційних подій у Болгарії?

V Група. Тема презентації «Чехословаччина. Оксамитова революція 1989 р.». (Під час демонстрування слайдів учень розповідає про події, які відбулися в Чехословаччині в 1989 р.)

Демонстрація фільму «Оксамитова революція в Чехословаччині (www.youtube.com)

Запитання учнів V групи.

1. Хто дав назву революції «Оксамитова»?

2. Як ще називають цю революцію? Чому?

3. Хто став Президентом Чехословаччини після «Оксамитової революції»?

4. Які наслідки мала революція в Чехословаччині?

VI Група. Тема презентації «Румунія. революція 1989 р., крах тоталітарного режиму». (Під час демонстрування слайдів учень розповідає про події, які відбулися в Румунії 1989 р.)

Демонстрація фільму «Революція по заказу: шах і мат Чаушеску» (www.youtube.com).

Запитання учнів VI групи.

1. Чим революція 1989 р. у Румунії відрізнялася від революції в інших східноєвропейських країнах?

2. Які події стали приводом для розгортання грудневої революції 1989 р. у Румунії?

3. Назвіть конкретні приклади назрівання економічної кризи в країні.

4. Чому в Румунії стратили Чаушеску?

5. Хто очолив опозиційні сили в країні?

VII Група. Тема презентації «Югославія. розпад Югославії. Громадянська війна». (Під час демонстрування слайдів учень розповідає про події, які відбулися в Югославії 1989—91 рр.)

Демонстрація кадрів фільму «Котел 1».

Заповнення учнями таблиці після перегляду фільму.

Запитання учнів VII групи.

1. Яка особливість революції в Югославії?

2. Які із югославських республік першими проголосили незалежність?

3. Чи був розпад Югославії закономірним явищем? Чому?

VI. Систематизація та узагальнення вивченого матеріалу.

Учитель. На завершення уроку зіграємо в гру «Відгадай країну».

1) У якій країні падіння комуністичного режиму відбулось у результаті круглого столу?

2) У якій країні діяла профспілка «Солідарність»?

3) Яка країна зникла з політичної карти світу після падіння Берлінського муру?

4) У якій країні комуністичний режим було повалено в результаті збройного повстання, а комуністичних лідерів розстріляно після приговору трибуналу?

5) Які країни соціалізму розпалися після повалення комуністичного режиму?

6) У якій країні комуністичний режим було повалено в результаті Оксамитової революції?

Запитання і завдання.

1. Який характер мали революції в східноєвропейських країнах?

2. Назвіть рушійні сили революцій.

3. Які спільні особливості мали революції?

4. Яке, на вашу думку, значення мали революційні події в Європі?

5. Чи можна було б запобігти революційним змінам комуністичної влади в східноєвропейських країнах?

Метод «Мікрофон».

1. Чи досягнуто мети уроку?

2. Які моменти уроку, презентації вам найбільше сподобались?

Підсумки уроку.

Учитель історії виставляє оцінки, враховуючи науковість викладу матеріалу, мовлення, вміння дати оцінку подіям.

Учитель інформатики оцінює презентації за такими критеріями: читабельність тексту, анімації та налаштування, наявність звуку та відео.

VII. Домашнє завдання.

1) Опрацювати відповідний параграф підручника.

2) Підготувати повідомлення та знайти матеріал для доповнення презентацій на теми «Роль Польщі в системі міжнародних відносин наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.»; «Розвиток українсько-польських відносин після 1991 р.».