Науково-методичний журнал - Квітень 2012

Методика організації та проведення уроку-лекції на тему «зовнішньополітичний курс Адміністрації президента України в. януковича»

Мета: визначити напрями співробітництва уряду М. Азарова з міжнародними організаціями; проаналізувати двосторонні відносини України і Російської Федерації; сформулювати головні вектори політичних відносин уряду України з країнами Європи та Америки; дослідити співпрацю України з провідними державами Азійсько-Тихоокеанського регіону та Центральної, Південної, Східної Азії; розвивати в учнів уміння аналізувати, виділяти головне, конспектувати, застосовуючи різні форми роботи на уроці; виховувати почуття патріотизму, критичного ставлення до сучасних історичних подій, активну громадянську позицію.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

Вид заняття: тематична лекція.

Навчально-методичне забезпечення:

Історія України, 11 кл.; Робочий зошит учня (К. : Ранок, 2010);

Карта «Зовнішня політика України. Українська діаспора»;

Атлас «Історія України, 11 клас» (К. : ІПТ, 2008);

Закон України № 2411-VI від 01.07.2010 «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики».

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

Вступна бесіда з використанням логічної схеми.

Зовнішня політика - це завжди продовження внутрішньої. Вона завжди залежить від географічного розташування країни. Багато хто з політиків уважає, що геополітичне розташування України є унікальним, але водночас це є й унікальною проблемою нашої держави.

Пригадайте, як визначалась стратегія зовнішньополітичного курсу України за президента Л. Кравчука?

— Після референдуму 1 грудня 1991 р. розпочався процес міжнародного визнання нової держави.

26 лютого 1992 р. в «Основних напрямах зовнішньої політики України», схвалених Верховною Радою в липні 1993 р., наголошувалось, що перспективною метою української зовнішньої політики є членство України в європейських співтовариствах, а також в інших загальноєвропейських структурах. Проте, в перші роки незалежності пріоритетними залишалися відносини з державами, що виникли після розпаду СРСР, насамперед із Росією.

Охарактеризуйте стратегію багатовекторності в зовнішній політиці президента Л. Кучми.

— Принцип багатовекторності полягав в тому, що Україна вибудовувала рівноправні та перспективні відносини з країнами Центральної Європи, Росією, ЄС, НАТО.

Яку спрямованість мав зовнішньополітичний курс адміністрації президента В. Ющенка?

— Зовнішня політика В. Ющенка чітко спиралася на національні інтереси і на відповідні законодавчі акти, затверджені Верховною Радою. Виражалась проєвропейська, проамериканська політика. Спостерігалося загострення відносин з РФ, відхід від багатовекторності.

У зв’язку з обранням Президентом В. Януковича в 2010 р., зважаючи на зміни на міжнародній арені та початок системних реформ всередині нашої країни, відбулося перезавантаження вітчизняної зовнішньої політики з метою забезпечення її ефективності та адекватності сучасним реаліям. Ключовими елементами нової стратегії зовнішньої політики України стала багатовекторність зовнішньополітичного курсу. Спробуємо охарактеризувати перші кроки нової адміністрації в зовнішньополітичній сфері.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Євроінтеграція 2010-2011 рр. Відносини Адміністрації Президента в. Януковича з країнами ЄС і НАТО.

Учитель розкриває ці питання, вдаючись до стислої характеристики, поданої в тематичній таблиці «Євроінтеграційні процеси».

Розповідь учителя. Прийнятий влітку 2010 р. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» визначив набуття членства в ЄС одним з основних зовнішньополітичних завдань. Тому Україна активізувала практичний рух у напрямі Європейського Союзу внаслідок реалізації системних реформ, виконання зобов’язань і домовленостей з ЄС. За відносно короткий проміжок часу було прийнято довгоочікувані законодавчі акти, які не вдавалося ухвалити протягом кількох попередніх років. Ідеться, зокрема, про закони України про державні закупівлі, про ринок газу, про захист персональних даних, ратифікацію низки конвенцій Ради Європи (щодо захисту персональних даних, щодо протидії торгівлі людьми). Ці рішення дали можливість розблокувати процес зближення з ЄС із ключових напрямів.

Завдяки якісним змінам у підходах до відносин з Євросоюзом встановлено довірливий і безпрецедентний за інтенсивністю діалог з керівництвом ЄС, який був започаткований візитом Президента України В. Януковича до Брюсселя 1 березня 2011 р. (протягом року відбулося: три візити Президента В. Януковича до Брюсселя, два візити Прем’єр-міністра

М. Азарова до інституцій ЄС, візит Президента Європейської Ради Г. Ван Ромпея до України, 8 візитів комісарів ЄС до України). Показовою в цьому плані є заява Президента Європейської Комісії Ж. Баррозу про те, що Президент України є «єдиним лідером держави — не члена ЄС, з яким найчастіше відбуваються зустрічі протягом останніх місяців».

Висока динаміка відносин дала змогу вивести на завершальну стадію переговори між Україною та ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію. 2011 р. став переломним у безвізовому діалозі між Україною та ЄС. Надання Україні плану дій з візової лібералізації на саміті «Україна - ЄС» 22 листопада 2011 стало результатом впровадження реформ у міграційно-візовій сфері та відкрило шлях до запровадження в перспективі безвізового режиму короткострокових поїздок громадян України до Європейського Союзу.

Проте наприкінці 2011 р. відбулось стрімке погіршення відносин України з ЄС. Це пов’язано із судовими процесами лідерів опозиції. Нічим завершився і саміт «Україна — ЄС» у Києві, де маловідбутися парафування Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС.

Розмірковування вчителя. Учні разом з вчителем складають схему «Відносини Адміністрації Президента України В. Януковича з країнами ЄС і НАТО».

Говорячи про пріоритетні напрями зовнішньої діяльності Адміністрації Президента Януковича, чи не можна виділити якийсь один з них? Так, Адміністрація Президента В. Януковича проводить політику позаблоковості. Ця політика потребує підтримання та вдосконалення напрацьованих механізмів партнерства та активної участі у політичному діалозі з військово-політичними структурами, що існують в Європі. Ключову роль у підтриманні стабільності на європейському субконтиненті відіграє Північноатлантичний альянс. Тому для України принциповим є розвиток партнерських відносин з НАТО як чільною інституцією європейської безпеки. Відносини з Альянсом розвивалися на основі раніше досягнутих домовленостей, виконання Програми «Партнерство заради миру», а також на основі довгострокових планів і співробітництва на робочому рівні.

Євроінтеграційні процеси

Назва організації

Напрями співробітництва

Досягнуті результати

ЄС

Адаптація законодавства України до європейських стандартів, забезпечення прав людини; економічна інтеграція та розвиток торговельних відносин між Україною та ЄС; інтеграція України до ЄС у контексті загальноєвропейської безпеки; політична консолідація та зміцнення демократії; адаптація соціальної політики України до стандартів ЄС; культурно-освітня і науково-технічна інтеграція; регіональна інтеграція України; галузева співпраця; співробітництво у галузі охорони довкілля

Завершено підготовку до підписання Угоди про асоційоване членство України в ЄС

ООН

Підтримка міжнародного миру й безпеки та зміцнення верховенства права у міжнародних відносинах, розвиток співробітництва в розв’язуванні проблем соціально-економічного та гуманітарного характеру, забезпечення прав людини

Резолюція «Роль превенції у заохоченні та захисті прав людини»; резолюція ГА ООН з Чорнобильських питань; презентація Національної доповіді «Цілі розвитку тисячоліття - Україна - 2010»; обрання України до складу Виконавчої ради органу ООН з ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок

ОБСЄ

Зміцнення превентивної ролі ОБСЄ та активізація її участі у врегулюванні «заморожених» конфліктів

Рішення про головування України в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2013 р.

Рада

Європи

Права людини, юридичні питання та реформування судочинства, боротьба з корупцією, відмиванням грошей, тероризмом, соціальне забезпечення, місцева та регіональна демократія, збереження культурної спадщини, ґендерна рівність та забезпечення прав національних меншин

Травень-листопад 2011 р., наша держава головувала в Комітеті міністрів Ради Європи (КМ РЄ)

НАТО

Політичні та економічні питання; оборонні та військові; питання ресурсного забезпечення, безпеки; правові питання

В. Янукович підписав укази, якими ліквідував міжвідомчу комісію з питань підготовки України до вступу вНАТО і Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції

Квітень 2010 р.

В. Янукович підписав укази, якими ліквідував міжвідомчу комісію з питань підготовки України до вступу в НАТО і Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції

Збереження досягнутого рівня співпраці України з НАТО на рівні Адміністрації Президента В. Ющенка

27 квітня

2010 р.

Участь В. Януковича в квітневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи та його виступ невдовзі після обрання Президентом України

Підтвердження євроінтеграційного курсу України представників європейських країн

17 червня 2010 р.

14-та сесія Ради ООН з прав людини

Ухвалено резолюцію «Роль превенції в заохоченні та захисті прав людини», ініційовану Україною. Співавторами резолюції стали близько 30 країн

20-22 вересня 2010 р.

Участь української делегації на чолі з Президентом України у Пленарному засіданні високого рівня 65-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН з питання «Цілі розвитку тисячоліття - саміт ЦРТ»

Успішна презентація Національної доповіді «Цілі розвитку тисячоліття - Україна. - 2010»; запропоновано форми участі України у розв’язуванні проблем бідності, голоду та тендерної рівності

10 листопада 2010 р.

Обрання України до складу Виконавчої ради органу ООН з гендерної рівності, розширення прав та можливостей жінок

Активне включення України до реалізації питань тендерної рівності, розширення прав і можливостей жінок

1-2 грудня

2010 р.

Участь Президента України В. Януковича у саміті ОБСЄ в Астані

Розпочато роботу з підготовки України до головування в ОБСЄ в 2013 р.

15 грудня 2010 р.

Ухвалення ініційованої Україною резолюції Генасамблеї ООН з Чорнобильських питань

Підготовка до проведення в Києві в квітні 2011 р. міжнародних заходів з нагоди 25-х роковин аварії на ЧАЕС

Квітень 2011 р.

Міжнародна науково-практична конференція в Києві «Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього»

Розробка оптимальних способів розв’язування питань: ядерні і радіаційні ризики; стратегія поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом; розвиток системи запобігання і реагування на ядерні та інші техногенні аварії, забезпечення радіаційної безпеки та охорони здоров’я населення в ситуаціях існуючого післяаварійного опромінення (досвід Чорнобиля); соціальний та економічний розвиток територій, що зазнали впливу наслідків Чорнобильської катастрофи; впровадження новітніх технологій і наукових досягнень для безпеки майбутнього

Травень – листопад 2011 р.

Вперше за роки членства України в Раді Європи (з листопада 1995р.), наша держава головувала у Комітеті міністрів Ради Європи (КМ РЄ)

Зміцнення міжнародного авторитету України

Підсумки вчителя. Після обрання В. Януковича Президентом України одним з пріоритетів зовнішньої політики України залишилось поглиблення стратегічного партнерства зі США та країнами Західної Європи. Про це засвідчують такі факти:

• Протягом 2010 р. у рамках Комісії стратегічного партнерства створено дві робочі групи - з питань науки і технології та політичного діалогу і верховенства права.

• У квітні 2010 р. відбулася зустріч В. Януковича та Б. Обами у Вашингтоні, за її підсумками було ухвалено Спільну заяву про підтримку США у питаннях відновлення співпраці з МВФ,подолання наслідків фінансово-енергетичної кризи, проведення системних реформ.

• Рішення України про вивезення зі своєї території високозбагаченого урану до 2012 р. У рамках реалізації цього рішення Україна отримає додаткове фінансування, буде забезпечена діяльність науково-дослідних установ у галузі прикладної ядерної фізики.

• Готовність США до подальшої лібералізації режиму взаємних поїздок громадян України та США, а також вживання спільних заходів щодо боротьби з підробкою паспортних документів та візовим шахрайством.

• За 2010 р. було підвищено якість та ефективність контактів між Україною і Канадою. Результатом зустрічей Президента України та прем’єр-міністра Канади, міністрів закордонних справстало підписання Меморандуму про молодіжні обміни. Це стало першим кроком канадської сторони до лібералізації візового режиму.

• За час призиденства В. Януковича продовжується українсько-британська взаємодія після приходу до влади в обох країнах нового керівництва, налагоджено політичний діалог між державними лідерами (зустріч В. Януковича і Д. Камерона 28 січня 2010 р. у рамках Всесвітньо-економічного форуму).

• Знаковою подією в українсько-німецьких відносинах став офіційний візит В. Януковича до Німеччини 30 серпня 2010 р. У його рамках була підтверджена готовність офіційного Берліна і надалі підтримувати політику європейської інтеграції нашої держави, проведення важливих економічних і соціальних реформ та зміцнення демократичних засад. У 2010 р. було підписано також Угоду про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю і тероризмом та Спільну заяву про продовження співробітництва щодо перепідготовки управлінських кадрів та сферипідприємництва України.

• Під час візиту В. Януковича до Парижа 7-8 жовтня 2010 р. виявилась налаштованість Франції на успішне завершення переговорів України та ЄС щодо Угоди про асоціацію та забезпеченняпідтримки французькою стороною лібералізації візового режиму ЄС для громадян України.

• Розвитком характеризуються і двосторонні відносини з Польщею. Зокрема, Польща виявила свою готовність активно відстоювати інтереси нашої держави у рамках Європейського Союзу. Уконтексті підготовки до Євро-2012 обговорено питання про вживання всіх необхідних заходів безпеки для прийняття гостей чемпіонату, забезпечено реконструкцію інфраструктури.

• У 2010 р. відбувся офіційний візит В. Януковича до Литовської Республіки, під час якого було підписано Дорожню карту розвитку стратегічного партнерства між Україною та Литвою на 2011-2012 роки.

Водночас наприкінці 2011 р. відбулось погіршення відносин з усіма партнерами України. Більшість країн осуджують авторитарні тенденції, що проявляються в політиці Адміністрації Президента В. Януковича.

2. Двосторонні відносини з РФ та країнами снд.

Розмірковування вчителя. Відносини України з РФ та країнами СНД є дуже важливими. Співробітництво України з Російською Федерацією та іншими країнами СНД визначається взаємним економічним інтересом, прагненням сформувати і підтримувати стабільне безпечне середовище, міцними гуманітарними зв’язками. Чому Україні необхідно активно підтримувати подальшу співпрацю у рамках СНД?

Сучасні виклики й тенденції світового розвитку зумовлюють потребу в оновленні підходів до двостороннього й багатостороннього співробітництва України із згаданими державами.

СНД розглядається Україною як міжнародний переговорний механізм, здатний зближувати позиції, збалансовувати інтереси, шукати компроміси, погоджувати принципи господарської діяльності. Інтеграційний процес у межах СНД має суперечливий характер. З одного боку, певна консолідація країн СНД дає змогу задовольняти взаємовигідні інтереси на основі багатостороннього співробітництва; забезпечує політичну стабільність у міждержавних відносинах, надає переваги у розв’язуванні таких глобальних проблем, як екологія та енергетика. З другого — дедалі виразніше в інтеграційному потоці простежується домінуюча роль Росії, її бажання перетворити СНД на наддержавну структуру з міцними координуючими та виконавчими функціями; посилюється вплив на процеси консолідації військово-політичних та ідеологічних чинників; реальною залишається загроза того, що економічна інтеграція в СНД не зможе забезпечити технологічного прориву і в перспективі призведе до консервації господарської, технічної та технологічної відсталості країн Співдружності.

Зважаючи на такі чинники, Україна за основу своєї діяльності в межах СНД взяла концепцію інтеграції на «різних швидкостях», що дає їй змогу зберігати незалежну позицію та реалізовувати національні інтереси. Про це свідчать такі факти.

Від моменту інавгурації В. Януковича за 2010 р. відбулось тринадцять зустрічей лише на рівні Президентів України і Російської Федерації, активізувалась робота Українсько-Російської міждержавної комісії. Значно активізовано міжрегіональне і прикордонне співробітництво. Зокрема, у цій галузі досягнуто домовленості про вживання спільних заходів, спрямованих на полегшення режиму перетину кордону громадянами двох держав.

Посилюється інтеграція атомних енергопромислових і літакобудівних комплексів, проводяться спільні розробки в ракетно-космічній галузі, телекомунікації, суднобудуванні, транспортному і сільськогосподарському машинобудуванні та інших галузях.

У 2010 р. було досягнуто прогресу в розв’язуванні довготривалих проблемних питань двосторонніх відносин:

• 24 липня 2010 р. підписано Угоду з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України, Угоду про взаємодію під час проведення інспекційних заходів у місцях дислокації Чорноморського флоту РФ, протокол про надання інформації про загальну кількість особового складу і основні озброєння флоту;

• Україна і Росія запропонували низку ініціатив з питань безпеки у Чорноморському регіоні, щодо придністровського врегулювання та з питань європейської безпеки;

• підписано 27 вересня 2010 р. указ Президента України про заснування Консульства України в Нижньому Новгороді та відкрито Консульство РФ у Донецьку;

• у 2010 р. було подолано негативні тенденції в гуманітарному співробітництві. Україна і Росія спільно відзначили на широкому міжнародному рівні 65-ту річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Російський лідер у рамках свого офіційного візиту 17-18 травня 2010 р. вшанував пам’ять жертв Голодомору.

Натомість відносини з РФ наприкінці 2011 р. стали стрімко загострюватися. Це пов’язано із завищеною ціною на газ і черговими хвилями «торговельних воєн».

Завдання учням: скласти простий план. «Активізація співпраці з Російською Федерацією».

1) Українсько-російське міжрегіональне і прикордонне співробітництво;

2) економічне співробітництво: інтеграції атомних енергопромислових та літакобудівних комплексів, спільні розробки в ракетно-космічній сфері, телекомунікаціях, суднобудуванні, транспортному і сільськогосподарському машинобудуванні та інших галузях;

3) розв’язування питань двосторонніх відносин: 24 липня 2010 р. підписано Угоду з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України;

4) підписання 27 вересня 2010 р. указу Президента України про заснування Консульства України в Нижньому Новгороді та відкриття Консульства РФ у Донецьку;

5) подолання негативних тенденцій у гуманітарному співробітництві;

6) причини загострення відносин.

ІІІ. Співробітництво україни з провідними державами Азійсько-тихоокеанського регіону та центральної, південної, східної Азії.

Протягом 2010-2011 рр. відбулася активізація співпраці в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах із провідними державами Азійсько-Тихоокеанського регіону та країнами Центральної, Південної і Східної Азії.

Тези.

• Результатом офіційні візитів президента В. Януковича до Японії, Китаю, Гонконгу, Казахстану та лідерів Азенбайджану, Туркменістану до України стало укладення двосторонніх угод про розвиток глобального партнерства.

• Під час офіційного візиту Президента Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка М. Раджапакси в Україну підписано двохсторонні угоди щодо подальшого економічного співробітництва.

• Подальший розвиток співробітництва України з Ізраїлем забезпечив упровадження безвізового режиму між Україною та Ізраїлем.

IV. Закріплення та повторення вивченого на уроці.

Робота з картою.

Покажіть на карті країни, з якими активізувалась співпраця України під час перебування при владі В. Януковича. Назвіть напрями цієї співпраці.

Репродуктивна бесіда.

1) Які зміни відбулися у відносинах з Євросоюзом?

2) Які резолюції ухвалено за ініціативи України в ООН?

3) Які перспективи головування України в ОБСЄ і Раді Європи?

4) В яких основних напрямах співпрацює Україна з Російською Федерацією?

5) З якими європейськими країнами активно співпрацює Україна?

6) З якою країною, на вашу думку, співпраця України є найефективнішою? Відповідь арґументуйте.

7) Які заходи вжито Адміністрацією Президента В. Януковича щодо розвитку співробітництва в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, країнами Центральної, Південної та Східної Азії?

8) Яких результатів досягнуто у рамках співпраці України з Ізраїлем?

9) Яким є домінуючий напрям зовнішньої політики України? Західний чи Східний?

10) Які, на вашу думку, перспективи розвитку із Західними державами і які зі Східними? Які головні питання стримують співпрацю?

11) Визначити основні досягнення і прорахунки в зовнішньополітичному курсі уряду В. Януковича (25.02.2010 - сьогодення).

V. Оцінювання навчальних досягнень учнів. Підбиття підсумків уроку.

Учитель підбиває підсумки уроку, аналізує, чи досягнуто мети уроку, виставляє оцінки.

Узагальнювальна розповідь.

• Надання Україні Плану дій з лібералізації візового режиму ЄС для громадян України, реалізація його створить передумови для запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок українських громадян до країн Шенгенської зони; вихід на завершальний етап переговорів про укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; надання значного прогресу співробітництву з ЄС в енергетичній сфері завдяки набуттю членства України в Європейському Енергетичному Співтоваристві.

• Поновлення конструктивних, неконфронтаційних, взаємовигідних відносин з Російською Федерацією; забезпечення ефективної діяльності всіх структурних складових Українсько-Російської міждержавної комісії; відновлення довіри між економічними суб’єктами двох країн.

• Поглиблення політичного діалогу з такими європейськими столицями, як Брюссель, Берлін, Париж, Варшава, Будапешт, Братислава, Афіни, Вільнюс, Рига забезпечило проведення збалансованої зовнішньої політики України.

• Підтримання стратегічного характеру відносин між Україною та США; рішення України про вивезення з її території високозбагачених ядерних матеріалів відкрило нові можливості в українсько-американській взаємодії, зокрема, у сфері використання атомної енергії в мирних цілях.

• Одностайне ухвалення рішення Радою Міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) створило умови для головування України в ОБСЄ в 2013 р.

• Ухвалення 15 грудня 2010 р. ініційованої Україною резолюції Генасамблеї ООН з Чорнобильських питань, що була широко підтримана її країнами-членами (до її співавторів увійшли 74 держави), забезпечило проведення в Києві в квітні 2011 р. міжнародних заходів з нагоди 25-х роковин аварії на ЧАЕС та надання фінансової допомоги для завершення будівництва нового саркофага для укриття четвертого енергоблока ЧАЕС.

Розгорнута характеристика за хронологічно-тематичною таблицею

Країна

Дата

Подія

Результат

Республіка Казахстан

7 квітня 2010 р.

Відбувся офіційний візит Президента України до Республіки Казахстан (м. Астана), який відкрив нову сторінку у відносинах між Україною та Казахстаном

Президентами підписано План дій «Україна - Казахстан» на 2010-2011 роки. Підписано також три двосторонні документи

Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка

29 червня - 3 липня 2010 р.

Перший в історії двосторонніх відносин офіційний візит Президента Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка М. Раджапакси в Україну

Активізувались зв’язки між підприємцями України та Республікою Шрі-Ланка; підписано три двосторонні угоди

Китайська Народна Республіка та САР Сянган (Гонконг)

2-5

Вересня 2010 р.

Державний візит Президента України до Китайської Народної Республіки та офіційний до САР Синган (Гонконг)

Підписано 22 двосторонні угоди та досягнуто принципової домовленості про встановлення відносин стратегічного партнерства та створення Комісії зі співробітництва між Україною і КНР на рівні віце-прем’єр-міністрів

Республіка Казахстан

14-15 вересня 2010 р.

Офіційний візит в Україну Президента Казахстану Н. Назарбаєва. У рамках візиту відбулися зустріч Президента України В. Януковича з Президентом Республіки Казахстан Н. Назарбаєвим у форматі «віч-на-віч» та переговори офіційних делегацій у розширеному складі

Підписано 8 двосторонніх документів (у тому числі План співробітництва в космічній сфері на 2010-2011 рр. між національними космічними агентствами України і Казахстану) та проведено Українсько-казахстанський бізнес-форум

Держава Ізраїль

Листопад

2010 р.

Державний візит в Україну Президента Ізраїлю Ш. Переса

Успішно завершено тривалий переговорний процес щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Ізраїлем; прийнятого рішення про безвізовий режим між Україною та Ізраїлем (візовий режим між Україною та Ізраїлем скасовано з 9 лютого 2011 р.)

Японія

18-21 січня

2011 р.

Офіційний візит Президента України В. Януковича до Японії

Президенти домовились про залучення потужних інвестиційних і технологічних можливостей Японії та її адміністративних одиниць для забезпечення модернізації української економіки, розвитку інфраструктури та підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 р.,прийнято рішення стосовно створення сприятливих умов для подальшого зростання обсягів двостороннього товарообігу. Підписано сім двосторонніх документів

Куба, Бразилія

Жовтень

2011 р.

Офіційний візит Президента України В. Януковича до Куби і Бразилії

Домовились про поглиблення економічної співпраці у сфері космічних досліджень, сільського господарства, охорони здоров’я

• Головування України в Комітеті міністрів Ради Європи (травень - листопад 2011 р.) відповідає національним інтересам України.

• Помітне пожвавлення після тривалої перерви зовнішньополітичної діяльності України на східно-азійському векторі, зокрема початок цілеспрямованої активізації взаємин з країнами регіону, що забезпечило успішне просування продукції українського виробництва на потенційні споживчі ринки (В’єтнам, Індонезія, Монголія, Таїланд, Філіппіни), а також ефективне залучення інвестиційних і кредитних, у т. ч. пільгових, коштів (КНР, Японія, Корея, Сінгапур) до економіки України.

• Досягнуто конкретних результатів у забезпеченні прав та інтересів українських громадян і юридичних осіб за кордоном, зокрема у контексті лібералізації візового режиму для громадян нашої держави, а також у боротьбі з піратством: протягом 2010 р. поліпшилась ситуація щодо реалізації європейськими партнерами Угоди про спрощене оформлення віз громадянам України; набрали чинності двосторонні угоди з Бразилією, Гонконгом (КНР), Ізраїлем, Казахстаном, Чорногорією, Македонією, Литвою та Словаччиною.

VI. Домашнє завдання.

1) Опрацюйте конспект.

2) Охарактеризуйте основні результати зовнішньої політики Адміністрації Президента В. Януковича, визначте її спільні та відмінні особливості порівняно з минулими адміністраціями.

3) Опрацюйте подані документи. Які результати, на ваш погляд, вони можуть мати для подальшого розвитку України? Користуючись періодичними виданнями, з’ясуйте, яку реакцію вони викликали у суспільстві.