Вісник - Випуск 45 - 2012

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОГРАФІЯ

Матеріали доби бронзи та раннього середньовіччя з поселення Циркуни - 13 на Харківщині

Про спадщину «горизонту Боромля» в області дніпро-донецького лісостепу на фінальній стадії пізньоримського часу - на початку доби Великого переселення народів

Кочетоцька охоронна археологічна експедиція 1959-1961 рр.

Традиційно-побутова культура українських аграрних переселенців Західного Сибіру (кінець ХІХ - перша половина XX ст): одяг - загальна характеристика

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНІХ ВІКІВ

Левасер - перший французький губернатор Тортуги (1640-1652 рр.)

Курфюрст Август I Саксонський: головні напрями політики

До пиання про храмову медицину в античних містах Західного Причорномор'я у I—III ст. н.е.

Проблема соціально-політичного розвитку Римської імперії в III ст. н. е. в сучасному російському антикознавстві

Раннехристианский поховальний живопис Херсонеса - Херсона (до підсумку дискусії про датування)

Трансформація релігійної самосвідомості в середовищі росіян - старообрядців в сучасній Україні (на прикладі харківської общини старовірів-безпоповців поморської згоди)

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Світ українських мас-медіа в період політичної нестабільності: від «кланізації» до демократизації?

«Соціалістичне містечко»: конструювання радянського урбаністичного простору для робітників Харківського тракторного заводу у 1930-ті рр.

Відродження та популяризація української культури в Харківському університеті в перші роки незалежності України

Бюджети УСРР 1920-х рр.: структура, функції, еволюція

НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

Конфискация имущества еврейского населения восточных областей Белоруссии в 1941-1943 годах

Пенітенціарна система нацистів в Білорусі

Встановлення диктатури короля Олександра Карагеоргієвича в оцінках Комінтерну

Житлово-побутові умови та матеріальне становище російських емігрантів у Польщі в 20-30-е рр. XX ст.

«Австрійські сюжети» у науковій спадщині П. Б. Струве

До питання про соціальну опору Народно-ліберальної партії Болгарії (1887-1894 рр.)

Боротьба Всесвітньої федерації профспілок і Американської федерації праці за представництво в ООН (1945-1950 рр.)

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Натиск інтелекту, шляхетності та доброти: до 90-річчя від дня народження Анатолія Ілліча Мітряєва (1922-1998)

Археографічна діяльність вчених історичного факультету Харківського університету у другій половині ХХ ст.

Проблеми історії російського консерватизму у науковій спадщині В. О. Ключевського та П. М. Мілюкова

Деякі найважливіші джерела про утворення та діяльність мусульманської ліги Індії у колоніальний період (1906-1947 рр.)

ОГЛЯДИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України

Студенти радянської України 1920-1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації

У ПАМ'ЯТЬ

Тронько Петро Тимофійович

Олександр Омелянович Кучер