Вісник - Випуск 43 - 2011

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОГРАФІЯ

Про роль поздняківської та мар'янівської культур у Генезі пам'яток малобудківського типу фіналу доби бронзи

Про хронологію пізньозарубинецьких ранньокиївських пам'яток у області дніпро-донецького вододілу

Біографія ремесла: гончарство і лозоплетіння - історія та сьогодення (на матеріалах Етнографічної виставки)

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНІХ ВІКІВ

Боспорське судочинство в епоху правління Спартокідів: за матеріалами епіграфіки

Генеральні візитації в курфюршестві саксонському у другій половині XVI ст.

Про призове право Англії у другій половині XVI ст.

Ще раз про базиліку Крузе в візантійському Херсоні

«Традиціоналізм» та «республіканізм» у пропаганді Октавіана напередодні Акгийської битви

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Заходи Російської Федерації з підтримки російської культури в Україні

Історичні традиції в символіці українського козацтва ХХ-ХХІ століття

Етнографічні групи лемків, бойків та гуцулів у сучасній історіографії

Формування 17-го східного батальйону та його дії на території Донбасу (1942-1943 pp.)

Динаміка чисельності сільського населення України: за матеріалами переписів 1989 та 2001 pp.

Компаративний аналіз етнічного складу населення Харківської та Курської губерній наприкінці XIX століття: освітній аспект

НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

Нова буржуазія: наслідки соціальної трансформації та умови виживання в роки непу

Форми здійснення військової розвідки Російської імперії на мусульманському Сході в XIX ст.

Соціально-економічна адаптація російських емігрантів у Польщі в 20-30-х роках XX століття

Під тиском Тіто та диктатом Сталіна: як у Болгарії з'явилася "македонська національна меншина"

Протистояння профспілок у боротьбі за мир: епізоди історії «холодної війни» (1949-1960 pp.)

Деякі найважливіші джерела про участь індійських комуністів у національно-визвольному русі

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Звіти Харківської громадської бібліотеки 1889-1918 pp. як джерело з історії читання

Ранній етап наукових досліджень О. І. Тереножкіна

Історіографічні сюжети в творчості вчених істориків Харківського університету першої половини XIX століття

В. П. Бузескул і «революційне захоплення» Харківського університету в жовтні 1905 р.

РЕЦЕНЗІЇ

Порівняльний аспект університетської історії Європи

Сучасний погляд на Афінську демократію

У ПАМ'ЯТЬ

Юрій Олексійович Голубкін