Вісник - Випуск 41 - 2009

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОГРАФІЯ

До питання про етногенез племен бондарихінської культури

Хронологія та періодизація надходжень римських монет до населення українського лісостепу та Молдови у другій чверті І тисячоліття н.е.

"Рогаті" пряжки у знаковій системі салтівського населення басейну Сіверського Дінця

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНІХ ВІКІВ

Про становище рабів у римській Дакії

Євангелічний рух і утвердження Реформації в Померанії

Про функцію гри у житті піратів Західної Атлантики у XVI- XVIII ст.

Гегемонізм та антиспартанська симмахія в Греції в 395 - 386 рр. до н. е.

Раби в Етрурії у VIII-III ст. до н.е.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Створення та діяльність російських національних територіально-адміністративних одиниць на Харківщині в другій половині 1920-х років

Умови угод земельної оренди в УСРР у період непу

Формування національної дипломатії Центральною Радою (березень 1917-квітень 1918 рр.)

Шотландські наймані вояки в Україні XVI-XVII ст. (до питання про ранні україно-шотландські зв'язки)

Вірменські релігійні громади Харкова (1900-1917) у контексті історії Вірменської церкви в Україні

Концентрація обробної промисловості Наддніпрянської України на початку ХХ ст.

Православні колегіуми України XVII-XVIII ст. у контексті трансформації європейської університетської традиції

До історії створення Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР

НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

Ліквідація радянської нової буржуазії: соціально-психологічні аспекти

Взаємодія Митної служби з Міністерством внутрішніх справ Російської імперії кінець ХІХ - початок ХХ ст.

Проблема об'єднання грошових систем і запровадження єдиної валюти Російської Федерації та Республіки Білорусь в межах Союзної держави

Міграція сільського населення до Харкова (1943-1959 рр.)

Діяльність Д. В. Філософова та російська еміграція у Польщі (1920-1940 рр)

Реформування духовної консисторії в Російській імперії другої половини XIX -поч. XX ст.

Політична розвідка Міністерства закордонних справ Російської імперії на Далекому Сході наприкінці XIX - на початку XX ст.

РВАН, радянські профспілки та проблема єдності Німеччини (1945-1949 рр.)

Егалітаристські течії в партії Індійський національний конгрес (1885 - 1947 рр.)

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

«Magnificat» у перекладі та тлумаченні Мартіна Лютера

Життя та діяльність земських учителів: історіографія проблеми (друга половина ХІХ - початок ХХІ століття)

Віктор Іванович Григорович як візантиніст: херсонсько-одеський період його науково-педагогічної діяльності

РЕЦЕНЗІЇ

Книга про старійшу університетську бібліотеку в Україні

Університети: з минулого у майбутнє