Науково-методичний журнал - Березень 2013

ВИКОРИСТАЙТЕ НА УРОЦІ

ВИКОРИСТАННЯ АФОРИЗМІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

Афоризм - це роман, з якого редактор викреслив усе зайве.

М. Генін

Сучасне навчання здебільшого витлумачують як процес цілеспрямованої, послідовної взаємодії вчителя та учнів, спрямований на засвоєння людського досвіду в певній галузі, що відображається в основних компонентах змісту освіти. Навчання - процес двобічний, адже передбачає діяльність учня - учіння - і діяльність учителя - викладання. У свою чергу, процес викладання - це організація цілеспрямованого впливу викладача на учня задля досягнення певної навчальної мети. У центрі уваги вчителя - пізнавальний інтерес як важливе особистісне утворення та характеристика навчального процесу.

Роль пізнавальних умінь у сучасному процесі навчання багатогранна.

По-перше, їх формування є одним із важливих завдань шкільної історичної освіти, оскільки на цій основі відбуваються розвиток і удосконалення пізнавальних можливостей учнів, їх компетентностей, розкривається їхня індивідуальність.

По-друге, пізнавальні вміння - органічна частина змісту історичної освіти, що опановується учнями для самостійного і критичного сприйняття історичного матеріалу.

По-третє, пізнавальні вміння - це засіб формування історичних знань, особистісних суджень і вмотивованого ставлення до минулого.

По-четверте, вони є прогнозованим результатом цілеспрямованого навчання історії.

По-п’яте, пізнавальні вміння можуть бути вагомим критерієм успішності навчання і викладання, вимірювачем результатів навчання. Їх учень використовує для організації своєї відповіді.

Афоризми, крилаті вислови розвивають мислення, прагнення до саморозвитку. У короткій фразі міститься досвід, зібраний протягом усього життя. Афоризми коротко і зрозуміло відображають нагромаджену століттями мудрість, роз’яснюють причини багатьох життєвих явищ, дають цінні моральні поради. Афоризмами можуть бути прислів’я, сентенції класичних авторів, крилаті вирази з історичних, літературних і філософських творів.

Використання афоризмів на уроках історії - це один із засобів підвищення мотивації навчальної діяльності. Учитель використовує їх під час оргмоментів та відповідно до спонтанних ситуацій, що виникають на уроці. Наприклад, під час контрольної роботи епіграфом на уроці можна використати вислів Ж. Руссо: «Працюй для того, щоб насолоджуватися». Під час розв’язування історичних задач - «Коли задачу розв’язує хтось інший, усе легко, коли розв’язуєш сам - нічого не виходить» (Леонард Ейлер).

Добрий виховний ефект дає використання на уроках висловів видатних людей. Вони, як блискавка, пронизують свідомість учнів і надовго запам’ятовуються. Потрібно кілька секунд на цю справу, а цінність безперечна. Ось деякі з них: «Треба багато вчитися, щоб знати хоч трохи» (Шарль Луї Монтеск’є). «Роби велике, не обіцяючи великого» (Піфагор).

Для вчителів історії.

Перше завдання історії - утриматися від брехні, друге - не приховувати правди, третє - не давати ніякого приводу запідозрити себе в пристрасті до ворожості або в упередженій ворожості.

Історія - свідок минулого, світло істини, жива пам’ять.

Історія - життя пам'яті.

Історія - це свідок часу, учителька життя.

Не знати історії. - означає завжди бути дитиною.

Цицерон

Щоб писати історію гідним чином, потрібно забути про свою віру, свою вітчизну, свою партію.

П. Буаст

Історія - найвищий учитель, в якого найгірші учні.

I. Ганді

Історія - це наука про те, чого вже немає й ніколи не буде.

Історія - це насамперед Муза.

Історія - це наука про те, чого вже нема й не буде.

П. Валері

Історія - це наука, що вивчає минуле людства в усій його конкретності й різноманітності.

О. Святокум

Історик - це звернений у минуле пророк.

Ф. Шлегель

Історик - це нерідко журналіст, звернений у минуле.

К. Краус

Історія - занадто серйозна справа, щоб довірити її історикам.

Й. Маклеод

Історія - як м’ясний паштет: краще не вдивлятися, як його готують.

О. Хакслі

Історія більшою частиною являє собою видовище, ганебне для людства.

І. Зьойме

Історія вчить лише того, чого вона не навчила народи.

Гегель

Історія змушена повторюватись, тому що ніхто її не слухає.

Л. Пітер

Історія не повторюється - просто історики повторюють один одного.

К. Роджерс

Історія пишеться за сценарієм правлячої верхівки.

Ю. Рибников

Історія повторюється двічі - спочатку у вигляді трагедії, потім у вигляді фарсу.

Перефразований К. Маркс

Історія повторюється, тому що не вистачає істориків із фантазією.

Після очищення історії від брехні не обов’язково залишається правда, іноді - зовсім нічого.

С. Лец

Історія повторюється.

Перефразований Фукідід

Історія починається тоді, коли вже нічого неможливо перевірити.

В. Верховський

Історія, власне, не існує, існують лише біографії.

Р. Емерсон

Історія - скарбниця наших діянь, свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, застереження для майбутнього.

М. Сервантес

Історія людства - це історія зла на землі.

Переможці і переможені мають з історії різні уроки.

В. Швебель

Життя героїв збагатило історію, а історія прикрасила подвиги героїв.

Ж. Лабрюйер

Історія нічому не учить, а тільки карає за незнання уроків.

В історії ми дізнаємося більше фактів і менше розуміємо сенс явищ.

B. Ключевский

Історія світу - це біографія великих людей.

Т. Карлейль

Історія - наші корені. Без них не можливе життя сьогодні і в майбутньому.

М. Амосов

Навіть боги не можуть змінити минуле.

Агафон

Наша історія є історією великих залежностей.

О. Шпенглер

Російська історія до Петра Великого - цілковита панахида, а після Петра Великого - одна карна справа.

Ф. Тютчев

Ті, хто творить історію, часто заодно й фальсифікують її.

В. Брудзинський

Усі історичні закони мають свій строк давності.

М.-Ешенбах

Хто винен, що, крім історії, ми нічого не вміємо робити?

Б. Крутієр

Археологи викопують із землі історію, яку закопали політики.

Г. Лауб

Жорна історії виробляють пил віків.

І. Іванюк

Ми захоплюємося старовиною, але живемо сучасністю.

Овідій

В історії за все відповідають нащадки.

В. Коняхин

Увійти до історії важче, ніж потрапити в неї.

В. Домиль

Минуле вчить сьогодення не повторювати помилок у майбутньому.

Л. Леонов

Мудрість є донька досвіду.

Леонардо да Вінчі

Всесвітня історія є історією перемог людей над людьми.

C. Жеромський

Всесвітня історія є сумою всього того, чого можна було б уникнути.

Б. Рассел

Завжди пам’ятай минуле.

Стацій