Науково-методичний журнал - Лютий 2013

ВИКОРИСТАЙТЕ НА УРОЦІ

Історичний турнір на тему «Національно-визвольна війна українського козацтва під проводом Б. Хмельницького»

Мета уроку: узагальнити і поглибити знання учнів з історії України середини XVII ст., зокрема, про Національно-визвольну війну під проводом Б. Хмельницького; формувати вміння працювати в групах, аргументовано відповідати на запитання, висловлювати власну думку, робити висновки; розвивати інтерес і повагу до вітчизняної історії.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Вид заняття: історичний турнір.

Хід уроку-турніру

І. Підготовчий етап.

Упродовж підготовчого етапу (за один-два тижні до уроку-турніру) вчитель повідомляє учням тематику і структуру уроку-гри, визначає матеріал для повторення, називає дату проведення уроку. За кілька днів до уроку учнів класу поділяють на 3-4 команди. Кожна команда до проведення уроку-турніру має обрати капітана і назву своєї команди (варіанти назв команд: запорожці, старшина, богунівці та ін.).

ІІ. Основний етап.

Вступне слово вчителя. Період Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького - особливий в українській історії. Наш народ здобув досвід боротьби за визволення, за свої права і свободу. Її учасники стали героями народних пісень, легенд, бувальщин. Гетьман Б. Хмельницький, згуртувавши навколо себе однодумців і сподвижників, заручившись підтримкою всіх станів, вдало керував боротьбою, він здобув ряд блискучих перемог, але зазнав і гіркоти поразок. Завдяки його політиці в роки війни українці змогли створити державу Гетьманщину і зберегти свою самостійність.

Сьогодні у нас урок-турнір, ми пригадаємо події доби Б. Хмельницького. Учасники команд у чесній боротьбі виборюватимуть перемогу.

Перед початком гри учнів коротко ознайомлюють з правилами, зачитують пам’ятку учасникам турніру і з’ясовують назви команд.

Пам’ятка учасникам історичного турніру

1. Правильну відповідь шукати разом у процесі обговорення.

2. Ваша найкраща зброя - міцні знання.

3. Боротися чесно, поважати думку суперника.

4. Відповідати по черзі, а не хором.

5. За шум і викрикування - штраф (мінус 5 балів від результату команди).

6. Переможець той, хто здобуде найбільше балів.

Структура історичного турніру

Тур 1. Козацький старт-марафон. Кожному учаснику команди пропонується обрати 1-2 запитання і дати на них відповіді. Кількість правильних відповідей - спільний результат команди. Кожна правильна відповідь - 2 бали. Наприкінці конкурсу кожна команда дізнається про свій результат. Першого учасника конкурсу визначають жеребкуванням (команда, яка першою відповідає правильно на запитання, починає турнір).

Тур 2. Гетьмани і герої. Кожній команді пропонується на вибір портрет гетьмана або одного з його сподвижників. Завдання командам - розповісти про зображену на портреті особу (кожен учасник команди - по одному реченню). Оповідача обирає команда. Максимальна оцінка - 10 балів.

Тур 3. У канцелярії генерального писаря.

Кожна команда обирає одну з карток, на якій зазначено поняття та події (3-4 для кожної команди) Завдання - пояснити зміст понять та назвати дати подій. Кожна правильна відповідь - 3 бали.

Тур 4. Універсал від гетьмана Богдана.

Кожна команда обирає номер запитання від 1 до 6. На це запитання потрібно дати повну відповідь Максимальна оцінка - 12 балів.

Історичний турнір

Тур 1. Козацький старт-марафон.

1. Коли Б. Хмельницького було обрано гетьманом?

2. До якого міста Б. Хмельницький урочисто в’їхав у грудні 1648 р.?

3. Як називався родинний хутір Б. Хмельницького?

4. Назвіть імена синів Б. Хмельницького.

5. Де відбулася перша битва козаків під проводом Б. Хмельницького з поляками?

6. Який договір було підписано в серпні 1649 р.?

7. У яку країну Б. Хмельницький здійснив два походи - у 1650 і 1653 рр.?

8. На які адміністративні одиниці поділялася територія Гетьманщини?

9. Як називався уряд Гетьманщини?

10. У якому місті було підписано українсько-московський договір 1654 р.?

11. З якими країнами Б. Хмельницький підтримував дипломатичні відносини?

12. Назвіть головного союзника козацького війська в багатьох битвах Національно-визвольної війни?

13. Коли було підписано Білоцерківський мирний договір?

14. Що стало приводом до Національно-визвольної війни?

15. Як називаються укази, що їх видавав особисто гетьман Б. Хмельницький?

16. Як називався українсько-московський договір 1654 р.?

17. Яку іншу назву мала козацька держава Гетьманщина?

18. Скільки походів козаки здійснили до Молдови?

19. Кому було передано владу після смерті Б. Хмельницького?

20. Яка битва відбулася 13 вересня 1648 р.?

21. Яке місто було столицею Української козацької держави?

22. Що було зображено на гербі Української козацької держави?

23. Якого кольору був прапор Української козацької держави?

Тур 2. Гетьмани і герої.

На вибір командам пропонуються портрети (на кожному портреті номер, що обирається командою).

1. Богдан Хмельницький.

2. Максим Кривоніс.

3. Іван Богун.

4. Данило Нечай.

Тур 3. У канцелярії генерального писаря.

Завдання 1-й команді.

Поняття.

1. Корогва.

2. Гетьман.

3. Бунчук.

4. Полки.

Події.

Битва під Корсунем.

Облога Збаража.

Битва під Охматовом.

Завдання 2-й команді.

Поняття.

1. Національно-визвольна війна.

2. Литаври.

3. Курінь.

4. Каламар.

Події.

Битва під Берестечком.

Облога Жванця на Поділлі.

Віленське перемир’я.

Завдання 3-й команді.

Поняття.

1. Клейноди.

2. Генеральна військова канцелярія.

3. Реєстрові козаки.

4. Булава.

Події.

Битва під Батогом.

Зборівська битва.

Переяславська рада.

Тур 4. Універсал від гетьмана Богдана..

Запитання.

1. Які причини Національно-визвольної війни?

2. Що передбачалось українсько-московським договором 1654 р.? Чому Б. Хмельницький вирішив підписати цю угоду?

3. Назвіть умови Зборівського договору. За яких обставин було його укладено?

4. Визначте умови Білоцерківського договору. Які причини його укладання та які він мав наслідки для українського козацтва?

5. Чому козаки зазнали поразки у битві під Берестечком?

6. З якою метою здійснювалися молдавські походи і якими були їх наслідки?

ІІІ. Підсумковий етап.

Учитель оголошує результати турніру. Визначається команда-переможець. Учасникам гри виставляються оцінки.