Науково-методичний журнал - Лютий 2013

МЕТОДИКА, ПРАКТИКА, ДОСВІД

ДЕМОКРАТІЯ

Очікувані результати.

Після цього уроку учні зможуть:

• тлумачити поняття «демократія» в науковому та філософському значенні;

• порівнювати зміст понять «політична», «конституційна» та «соціальна демократія»;

• характеризувати принципи демократії та наводити їх приклади із сюжетів літературних творів;

• визначати ідеали та цінності демократії;

• розрізняти поняття «представницька демократія» і «пряма демократія»;

• визначати переваги та недоліки демократичного режиму;

• застосовувати вміння вести дискусію;

• застосовувати навички критичного мислення, а також здобуті знання з історії, правознавства, світової літератури.

Форми та методи роботи

I. Вступна частина.

Метод «Займи позицію», обговорення в групі - 5 хв.

II. Основна частина.

Пояснення вчителем предмета «Людина і світ» - 2 хв.

Визначення форм демократії, обговорення у колі - 4 хв.

Пояснення вчителем предмета «Світова література» - 2 хв.

Інсценізація уривків із літературних творів - 8 хв.

Дискусія у групах - 10 хв.

Обговорення у колі - 5 хв.

Дискусія між групами - 6 хв.

ІІІ. Заключна частина.

Метод «Займи позицію», обговорення у колі - 3 хв.

Обладнання: Людина і світ: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладу: (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень) / Т. В. Бакка, Л. В. Марголіна, Т. В. Мелещенко. - К. : вид. дім «Освіта», 2012. - 240 с.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Зверніть увагу учнів на епіграф, написаний на дошці, зачитайте його. Зазначте, що цей епіграф можна вважати не тільки історичним, а й філософським.

Демократія - найгірша форма правління, але нічого кращого людство не придумало до цього часу (В. Черчілль, 1947).

Запитання, що ґрунтуються на знаннях з історії та правознавства.

1. Які є форми політичного режиму?

2. Що таке демократія?

Повідомте учням, що наприкінці уроку вони зможуть висловити свою думку щодо:

1) актуальності епіграфа;

2) наявності підстав для ствердження чи заперечення змісту епіграфа.

Запропонуйте їм визначити свою позицію щодо епіграфа: «погоджуюсь», «не погоджуюсь», «нейтральна позиція» та об’єднатися в групи «захисники», «опоненти», «арбітри».

Оголосіть учням тему та очікувані результати уроку.

ІІ. Основна частина.

1. Поняття демократія.

Учитель. Спробуємо пояснити поняття «демократія». Так американський президент Авраам Лінкольн пояснював поняття як «правління народу, обране народом і для народу».

Поясніть школярам, що поняття демократія може мати й ширше значення. Воно застосовується там, де є організація суспільства, влада, управління. З цього погляду демократія - це форма побудови будь-якої організації суспільства, що ґрунтується на рівноправній участі її членів в управлінні та на ухваленні рішень більшістю.

Запропонуйте учням пригадати з курсу правознавства форми демократії, запитайте їх, в яких випадках зазначені форми демократії мають переваги.

На екрані з’являється слайд.

Зрозуміло, що пряма демократія застосовується для вирішення питань на місцевому рівні. Ці питання не потребують залучення фахівців. І навпаки, переваги представницької демократії виявляються під час прийняття рішень, які стосуються великої території, що унеможливлює безпосередню участь громадян у прийнятті рішень.

Поясніть види демократії, зазначені на наступному слайді.

2. Принципи, ідеали та цінності демократії.

Поясніть учням, що демократія сформувалась історично на певному етапі розвитку суспільства. З часом вона збагачувалась новими принципами, що залежало від умов, в яких вона розвивалась. Перші прояви демократії (первісної), безумовно, знаходимо в первісному суспільстві, коли рішення приймались на народних зборах, колективно. Зразком демократичної держави можна вважати Стародавню Грецію. У середньовіччі з’явилися представницькі органи влади. У новий час, а саме в роки Великої французької революції, наприкінці XVIII ст., поняття доповнилось новим змістом, було сформовано основні принципи демократії. Ці принципи згодом було покладено в основу сучасних європейських форм організації суспільства.

Учитель світової літератури. Зазначте, що питання демократії турбувало не тільки істориків, політологів, правознавців. Вони були предметом розгляду й багатьох письменників. Чимало демократичних проблем, порушених у їхніх творах, впливали на свідомість громадян і відігравали значну роль у поширенні демократії.

Запропонуйте учням, щоб кожна група, готуючись до уроку, відшукала твори, в яких висвітлюються проблеми суспільних відносин, що згодом вплинуть на формування демократичних принципів. Бажано, щоб учні зачитали фрагменти цих творів.

Тепер відбудеться мандрівка. Перша зупинка буде в Стародавній Греції. Саме там виник такий літературний жанр, як байка, здебільшого повчального характеру.

Запитання.

Хто був основоположником цього жанру? (Езоп)

Що ви знаєте про Езопа? (Раб, жив у VI ст. до н. е.)

На екрані з’являється слайд.

Зазначте, що в творчості Езопа висміюються суспільні проблеми, які стосуються демократії. Тож звернемось до першоджерела.

На екрані новий слайд.

Учні інсценізують уривок з твору Езопа «Вовк та ягня».

Одного спекотного дня зустрілися біля струмка Вовк і Ягня.

Вовк. Ей, ти, негідне. Ти каламутиш мені воду і не даєш напитися.

Ягня. Але ж я торкаюся води лише краєчками губ.

Вовк. Але вода стає брудною.

Ягня. Я стою нижче за течією, тож не можу каламутити воду.

Вовк. Минулого року ти зневажило мого батька.

Ягня. Мене тоді ще й на світі не було.

Вовк. То, може, це хтось із твоїх родичів.

Ягня. Пробачте, але чим завинило я?

Вовк. Хоч би як ти виправдовувалося, я все-одно тебе з’їм.

Запропонуйте учням на основі продемонстрованого твору знайти демократичні проблеми.

Учні. У творі автор, по-перше, у сатиричній формі порушує проблему рівності, що означає можливість усіх користуватися правами і насамперед природними ресурсами. По-друге, у демократичній державі є принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки, а в творі вовк сам здійснює судочинство, що є неприпустимим для демократії.

Учитель світової літератури. Мандрівка продовжується. На наступній зупинці потрапляємо в Німеччину епохи Просвітництва.

Запитання.

Кого із німецьких просвітителів ви знаєте? (Гете, Шіллер)

Шиллер є автором «Оди до радості». Згодом Бетховен написав музику до цього твору. І саме вона є гімном Євросоюзу. Шіллер був доктором історичних наук і в одній зі своїх драм звертається до історичної тематики.

Що це за драма? («Вільгельм Телль»)

Що є основою її сюжету? (Боротьба Швейцарії за свою незалежність у ХІІІ ст.)

Сюжет драми «Вільгельм Телль» ґрунтується на реальних історичних подіях, які мали місце в Швейцарії наприкінці XIII - на початку XIV ст. У цей час Швейцарія перебувала під владою австрійських князів Габсбургів, намісники яких знущались над місцевим населенням, грабуючи його і жорстоко караючи за найменші вияви непокори. Доведені до відчаю мешканці трьох швейцарських кантонів (райони територіального поділу Швейцарії) - Швіца, Урі та Унтервальдена - у 1291 р. уклали угоду про «вічний союз», спрямований на боротьбу з поневолювачами. У вирішальній битві під Моргартеном в 1315 р. вони перемогли військо Габсбургів і здобули незалежність для своєї країни.

На екрані з’являється слайд.

Одним з найбільш яскравих епізодів драми, що ілюструє вияв демократії, активної громадянської позиції, патріотизму, є сцена на Рютлі.

Саме на березі озера збираються представники швейцарських кантонів Урі, Швіца й Унтервальдена, щоб домовитись про те, як відновити свою незалежність.

На екрані слайд, що демонструє зміст твору.

Учні інсценізують уривок із твору.

1. Отак ми мусим на землі батьків,

На нашій власній спадщині таємно Збиратися отут й наше право

Так здобувати, хоч ясне воно І світле, наче дня прозоре лоно.

2. Замість громад своїх ми тут зібрались.

І весь ми представляємо народ.

3. Хоч небагато нас, та серце тут Всього народу, тут усі найкращі.

1. Тут три народи. То кому ж тепер На зборах наших бути головою?

2. Хай Урі й Швіц змагаються за це,

Готов їм Унтервальден поступитись.

3. Хай Урі візьме меч - в походах славних Його найпершим прапор майорить.

1. Ні, тільки Швіц такої годен честі,

Ми горді всі походженням із нього.

2. Я розв’яжу цей спір ваш благородний:

Хай в раді Швіц, в бою хай Урі править. Візьміть же (подає меч).

3. Ні. тут старші є від мене.

1. Хай старшина у раді головує.

Усі, хто згодні, руки підніміть!

2. Знайте, браття,

Хоч гори й озеро нас розділяють І хоч окреме в нас урядування,

Ми роду одного й одної крові,

З єдиної походимо вітчизни.

Запропонуйте уням визначити демократичні принципи, відображені в інсценованому уривку твору.

Учні. У творі автор демонструє окремі принципи демократії. Насамперед йдеться про один із перших демократичних принципів - політичну свободу, коли народ виборює право на незалежністьдержави і досягає своєї мети. Іншим принципом демократії, що порушується автором, є прийняття на зборах рішень народом шляхом голосування.

Учитель світової літератури. Мандруючи далі, ми потрапляємо в Україну середини XVII ст., де в одному зі своїх творів наш земляк М. Гоголь порушив проблеми суспільних відносин. Він звертався до історичної тематики, бо цікавився звичаями й традиціями народу, а також викладав історію в Петербурзькому університеті. Рід його бере свій початок із козацької старшини.

Як відомо, на рубежі XVI-XVII ст. за дніпровськими порогами на незаселених «диких полях» і недоступних дніпровських порогах була створена Запорізька Січ із особливими укладом життя і військовою організацією. Туди прибували селяни-втікачі, які шукали порятунок від польських та українських магнатів. Це була своєрідна військова демократична республіка - Військо Запорозьке.

Завдання учням.

Назвіть історичну повість М. Гоголя. («Тарас Бульба»)

Про яку історичну добу йдеться в творі? (Українського козацтва)

На екрані новий слайд.

Запитання.

Хтo головні герої твору? (Тарас та його сини Остап і Андрій)

Якою була доля Андрія? (Закохався в польську панночку, зрадив товаришів і загинув від руки батька.)

Учні демонструють уривок з тексту твору.

Андрій. А що мені батько, товариші і вітчизна? Нема в мене нікого. Нікого! Нікого! Хто сказав, що моя вітчизна Україна? Хто дав мені її за вітчизну? Вітчизна є те, чого шукає душа наша, що миліше для неї над усе. Ти моя вітчизна. І понесу я вітчизну цю в серці моїм, понесу її, поки стане мого віку, і подивлюсь, нехай хто із козаків вирве її звідти. І все, що тільки є, продам, віддам, погублю за таку вітчизну!

Тарас. Як? Своїх? ...Своїх, чортів сину, своїх б’єш?.. Ну що тепер ми будемо робити? Що, синку, помогли тобі твої ляхи? Так продати? Продати віру? Продати своїх? Стій же! Стій і не ворушись! Я тебе породив, я тебе і вб’ю!

На екрані знову слайд.

Запропонуйте учням у поданому уривку визначити проблеми суспільних відносин, що стосуються демократії.

Відповіді учнів.

Слід звернути увагу на проблеми суспільних відносин, що стосуються демократичних принципів, порушених автором. Варто згадати, що для демократії характерна політична свобода. У творі цей принцип набуває особливого значення, оскільки він передбачає забезпечення захисту прав людини. А як відомо, найголовнішим правом людини є право на життя і позбавляти життя не має права ніхто. До того ж судочинство в демократичній державі здійснюється судовими органами на основі права. Вчиняючи самосуд, батько порушує принципи демократії: поділ влади на гілки та користування свободою людини (особистою та політичною).

Але варто нагадати, що на Запоріжжі існували строгі звичаї та закони. Найстрашнішим злочином було порушити закон «вірності вітчизні та вірі», за яке передбачалась жорстока страта. За зраду і злочинний зв’язок із ворогом вітчизни зрадника-сина страчує батько. Тому ми можемо говорити, що демократія у Війську Запорозькому перебувала ще на стадії розвитку й мала чимало недоліків.

З виступів учнів потрібно зафіксувати на дошці обговорені проблеми демократії.

Учитель правознавства. Для розкриття принципів демократії на уроці учням потрібно було виконати домашнє завдання: дати оцінку демократії. Для цього вони були об’єднані в групи: захисники демократії, опоненти, арбітри.

Учням повідомляється порядок ведення дискусії. Кожній групі відводиться по 2-3 хв на кожний принцип. Першим надається слово групі захисників демократії, які розкривають принципдемократії та його переваги. Потім опоненти можуть заперечити принцип, або сформулювати уточнююче запитання захисникам. Арбітри можуть висловити своє ставлення до обговорюваного принципу.

На екрані з’являється новий слайд.

Учні групи «арбітри» підбивають підсумки дискусії та висловлюють свою думку, оцінюючи принципи демократії, висловлені захисниками та опонентами.

Учитель пояснює учням ідеали та цінності демократії. Потім пропонує навести приклади з творів світових письменників. Якщо деякі цінності залишаються невідомими для учнів, то їх треба пояснити.

На фліп-чарті з’являється новий слайд.

Цінність

Твір

Пояснення

Громадянськість

Шиллер «Вільгельм Телль»

Представники трьох швейцарських кантонів борються за незалежність держави

Компетентність

Вольтер «Простак»

Гурон вивчає біблійні закони та намагається добитися втілення їх у життя

Відповідальність

Кальдерон «Життя - це сон»

Король Базиліо, дізнавшись про те, що його син буде приносити лише зло, наказує зачинити того у вежі, дбаючи таким чином про державні інтереси, а не про власні

Конституційність

Свіфт «Мандри Гуллівера»

Автор сатирично змальовує імператора Ліліпутії, чим виступає проти абсолютизму. Взагалі Ліліпутія - це алегоричне зображення тогочасної Англії

Людська гідність

Стендаль «Червоне і чорне»

Головний герой - Жульєн Сорель постійно переймається тим, щоб не було принижено його людську гідність

Свобода совісті

Вальтер Скотт «Айвенго»

В Англії ХІІ ст. євреї були приниженою нацією. У романі рицар Айвенго виступає на захист єврея Ісаака, виявляючи таким чином свою терпимість до людей іншої віри

Свобода слова

Булгаков «Майстер іМаргарита»

У СРСР відсутня свобода слова. Майстер пише роман про Понтія Пілата і за це опиняється у божевільні

Соціальний порядок

Діккенс «Пригоди Олівера Твіста»

Діккенс зображує у романі злочинний світ, весь його жах, виступаючи таким чином за соціальний порядок

Приватність

А. Ахматова «Реквієм»

Ахматова присвячує твір матерям репресованих у 30-х роках синів. У СРСР вони позбавлені права на приватність

Моральна автономія

Т. Манн «Маріо і чарівник»

Гіпнотизер (алегоричне зображення тоталітаризму) знущається на сцені з простого хлопця Маріо. Той захищає свою моральну автономію, стріляє у чарівника

3. Демократія як політичний режим.

Ще одне домашнє завдання учнів полягало в оцінці демократії як політичного режиму, тобто у визначенні її переваг та недоліків.

Учитель правознавства. Наголосіть учням, що більшість країн світу мають демократичний устрій, що формувався протягом століть. В Україні демократичний режим сформувався лише за кілька десятиріч.

Запропонуйте учням, застосовуючи знання з інших навчальних предметів, продовжити дискусію у групах.

При цьому кожній групі надається на виступ по 2-3 хв, а на дискусію - 6-7 хв.

На фліп-чарті з’являється новий слайд.

Запитання до групи арбітрів.

Чому демократія має недоліки?

Що таке ідеал?

III. Заключна частина.

Запитання.

Чи змінилось ваше ставлення до демократії? Чому?

Обґрунтуйте свою позицію щодо епіграфа. Які вміння ви здобули на цьому уроці?

Учитель дякує учням за гарну роботу на уроці.

Домашнє завдання.

Підготувати невелике дослідження на основі поданих ілюстрацій.

Чому одна країна змогла стати незалежною, а інша - втратила незалежність і здобула її лише в ХХ ст.?

Які символи демократії зображено на ілюстраціях?