Науково-методичний журнал - Листопад 2013

МЕТОДИКА, ПРАКТИКА, ДОСВІД

УРОК НА ТЕМУ «НІМЕЧЧИНА ТА ІТАЛІЯ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIX ст.»

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

• охарактеризувати процес завершення формування індустріального суспільства в Німеччині та Італії; назвати чинники, що сприяли цьому;

• висвітлити основні напрями соціально-економічного і політичного розвитку Німеччини та Італії в останній третині XIX ст., перелічити проблеми внутрішньої та зовнішньої політики обох держав, порівняти їх;

• назвати причини зближення Німеччини та Італії;

• показати на карті основні колоніальні володіння Німеччини та Італії;

• дати характеристику видатним особистостям того періоду: Бісмарку, Вільгельму II, Умберто І.

Орієнтований план уроку

I. Вступна частина.

Актуалізація опорних знань і вмінь учнів у колі.

II. Основна частина.

1. Опрацювання матеріалу слайда 3 та підручника, обговорення питань у колі.

2. Обговорення слайда 4 у колі.

3. Обговорення слайда 5 та формулювання відповідей на запитання у парах.

4. Обговорення відповідей на ключове та змістові запитання слайда 6 у колі.

5. Пояснення вчителя та відповіді учнів на ключове й тематичні запитання за матеріалом слайда 7 у колі.

6. Робота учнів з картою у колі.

III. Заключна частина.

Виконання завдань у колі.

Обладнання: Гісем О. Всесвітня історія. 9 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. - Харків : Ранок, 2009. - 224 с., фліп-чарта.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Оголошення теми уроку відбувається за допомогою слайда 1.

Актуалізувати знання, вміння та навички допоможе слайд 2. На ньому по черзі відкриваються комірки із запитаннями та колажем ілюстрацій-підказок. Учні відповідають на запитання слайда.

Відповідаючи на запитання, які пропонуються на слайді, учні можуть зазначити, що в IV ст. у Римській імперії християнство отримало статус державної релігії. Рим став центром християнства, у ньому розміщувався папський престол. І хоч Римська імперія загинула в 476 p., проте Ватикан надовго залишався центром впливу на європейські події. Так, висвячення королів на престол відбувалося саме в Римі. Священна Римська імперія проіснувала з 962 р. до 1806 р. і успадкувала територію Італії, претендувала на роль захисниці християнської церкви. Завдяки об’єднанню Німеччини (1871) «залізом і кров’ю» та Італії (1861) у країнах створилась можливість здійснити перехід до індустріального суспільства та проводити активну зовнішню політику.

II. Основна частина.

1. Політичний розвиток Німеччини та Італії.

Учитель пропонує учням обговорити у колі слайд 3 та відповісти на запитання, вміщені на ньому. Учні формулюють відповіді, користуючись схемою слайда та матеріалом підручника (с. 141, 146).

Учні відповідають на такі запитання:

• Чим різнились між собою , устрій і режим держав Німеччини та-Італії?

• Хто мав більшу владу: канцлер у Німеччині чи прем’єр-міністр в Італії? Чому? Як це впливало на розвиток країни?

• Чиї інтереси захищали політичні партії Німеччини та Італії? Що було спільного у прагненнях цих партій?

О. фон Бісмарк - одна з яскравих особистостей другої половини XIX ст., які творили історію. У політиці Німеччини склався тандем канцлер-імператор. Учитель пропонує учням відповісти на запитання слайда 4.

В Італії в останній третині XIX ст. король Умберто проводив активну зовнішню політику.

Учитель пропонує учням у парах порівняти напрями політики Вільгельма II та Умберто, зробити висновки (слайд 5).

2. Економічний розвиток Німеччини та Італії.

Пояснюючи учням слайд 6, учитель пропонує їм відповісти на змістові запитання, які допоможуть розкрити ключове запитання слайда.

• Які економічні чинники впливали на рівень економіки обох країн наприкінці XIX – на-початку XX ст.?

• Що гальмувало економічний розвиток країн?

• Які факти свідчать про те, що держави стали індустріальними або індустріально-аграрними?

• Які наслідки мав процес індустріалізації для Німеччини та Італії, для країн Європи, а також для країн Азії та-Африки?

Відповіді учні підтверджують прикладами.

3. Зовнішня політика.

Учитель коментує учням матеріал слайда 6 і пропонує відповісти на змістові запитання, які допоможуть знаити відповідь на ключове запитання слайда.

• Чому Німеччина спочатку намагалася зблизитися з Росією, а потім створила блок, спрямований проти неї?

• Хто був спільним ворогом у Німеччини та Італії? Чому?

• Як відбувалось об’єднання кожної з цих держав? Чи впливало історичне минуле на зовнішню політику держав? Чому?

• Чому Туреччина стала об’єктом економічної експансії Німеччини та її військовим партнером?

III. Заключна частина.

Учні у колі виконують завдання.

Слайд 8

Учні на слайді 8 під номерами визначають країни, що стали об’єктами територіальної та економічної зацікавленості Німеччини та Італії в XIX ст.

1. Поєднайте поняття з їх змістом.

2. Встановіть послідовність подій: об’єднання Італії, встановлення протекторату над Еритреєю, правління Умберто, схвалення Конституції Італії.

3. Відберіть факти, що стосуються Німеччини в останній третині XIX ст.: зацікавленість в економічній експансії Туреччини, об’єднання Німеччини, створення Митного союзу німецьких держав, створення монополії Фіат, виникнення монополій Круппа.

4. Які наслідки мало зближення Німеччини та Італії?

Спрогнозуйте внутрішню і зовнішню політику цих країн у XX ст.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст