Науково-методичний журнал - Жовтень 2013

ВИКОРИСТАЙТЕ НА УРОЦІ

ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ ІСТОРИЧНОГО ГУРТКА

Мета: ознайомити учнів із складанням життєпису історичної особи (скласти її розгорнуту характеристику) у процесі самостійної та групової дослідницької діяльності на основі алгоритмів діяльності (пам’ятки, які допомагають з’ясувати місце та роль видатної особи в історичному процесі); вчити їх самостійно оцінювати діяльність історичного діяча;

• розвивати в учнів уміння висловлювати свої думки та судження, робити висновки; розробити разом з учнями критерії оцінювання видатної постаті в конкретних історичних умовах (у тому числі моральних позицій);

• виховувати громадянську свідомість, гідність, справжній патріотизм на прикладах життя та діяльності видатних історичних осіб.

Обладнання: історична карта, дидактичні матеріали, комп’ютерна презентація.

Хід уроку

Учитель. Шановні учасники засідання нашого гуртка, сьогодні ми повторимо та узагальнимо знання, уміння, навички, пов’язані з такими категоріями, історична хронологія; історична картографія; історична персоналітика.

Сподіваюсь, що ви продемонструєте прекрасні знання, свою ерудованість.

План уроку

1. Розминка «Заморочки із бочки».

2. Крилаті вислови.

3. Історичні персоналії.

4. Полілог.

1. Розминка «Заморочки із бочки».

Учитель. У вас на парті є кульки. Вони пронумеровані. Під номерами зазначено запитання. Кожен із вас відповідає на запитання.

1. Чи правильним є твердження: «Альманах «Русалка Дністрова» - перша збірка поезій Т. Шевченка»? (Ні, «Руська Трійця»)

2. Яка християнська церква утворилась в 1596 р.? (Греко-Католицька)

3. Під номером 3 - «Хронологічний марафон». На ігровому полі на дошці закрито зазначені в шаховому порядку дати. Кожен із вас називає номер поля і визначаєте подію, яка відбулася в цей рік (яке це століття?).

4. Про яку організацію йдеться в цитованому документі? «Недавно виявлено, що молоді вчені люди в Києві, майже всі уродженці Малоросії, утворили Українсько-Слов’янське товариство... Засновниками товариства були колезький секретар Гулак, ад’ютант Костомаров і кандидат Білозерський... З ними зближалась і молодь, яка навчалась в університеті св. Володимира». (Кирило-Мефодіївське товариство)

5. Що таке фреска? (Малюнок на сирій штукатурці)

6. Чи знаєте ви першу державу, яка запровадила християнство як православну релігію? (Вірменія)

7. Хто здійснив першу навколосвітню подорож? (Магеллан)

8. Якого кольору прапор нашої держави? (Синьо-жовтий)

2. Крилаті вислови.

Учитель. На дошці зазначено крилаті вислови, ви повинні пояснити, звідки вони походять і що означають.

1. Час боїться пірамід.

2. Влаштувати Вавилонське стовпотворіння.

3. Повернутися на землю обітовану.

4. Ахіллесова п’ята.

5. З щитом чи на щиті.

6. Гордіїв вузол.

7. Хліба і видовищ.

8. Домоклів меч.

9. Випити гірку чашу.

10. Голгофа.

11. Посипати голову попелом.

12. Соломонів суд.

13. Авгієві стайні.

14. Розділяй і владарюй.

15. Муки Тантала.

3. Історичні персоналії.

Учитель. Американський письменник Р. Емерсон сказав: «Історії, власне, не існує, існують лише біографії». І з цим складно не погодитись. Адже історія - це долі людей, які, по суті, творять історію. Історична особа - особистість із яскраво вираженою індивідуальністю, що залишила значний слід в історії. Роль особи в історії важко переоцінити. У будь-яку епоху і в будь-якій країні видатні особистості очолювати повстання, революції, національно-визвольні війни, проводили реформи та розвивали духовність і культуру. Ці особи своїми активними діями втілювали в життя прагнення народних мас, з’являлися у найбільш відповідальний для нації момент історії.

Саме особистість, яка має яскраво виражену індивідуальність, вольові та емоційні якості, володіє здатністю до самопізнання, тісно пов’язана з певним соціальним середовищем своїм походженням та участю у суспільній діяльності і є об’єктом нашої уваги. Тому, щоб знати історію, ми повинні зрозуміти роль видатної особистості в історії, чим була зумовлена її діяльність і до якої соціальної чи національної групи вона належала.

Кожна історична особа в межах курсу досліджується за допомогою:

1) біографічних відомостей на тлі історичного процесу;

2) уривків із джерел, творів, виступів, які її характеризують, тощо;

3) великої кількості характеристик (часто протилежних), які розкривають її життя, діяльність та роль в історії.

Такий підхід дає вам можливість аналізувати, порівнювати, робити власні висновки. Вивчаючи діяльність історичних постатей, ви не тільки пізнаєте історію, а й формуєте свою особистість. Отже, сьогодні ми будемо характеризувати та оцінювати історичні постаті.

Переходимо до захисту ваших проектів-досліджень «Історичні персоналії».

Учні, опрацювавши (на заняттях історичного гуртка та самостійно) історичні пам’ятки,, документи, науково-методичну і довідкову літературу, складають розгорнуту характеристику історичного діяча і озвучують її.

4. Полілог.

Запитання.

1. Які предмети були улюблені в юного Бісмарка?

2. Як використав піалу з водою А. Македонський під час походу в Індію?

3. Що вам відомо про генетичну спадковість Чингісхана?

4. Хто така цариця Савська?

5. Кому Єлизавета І заповіла престол Англії?

6. З ким була одружена Єлизавета І?

7. Як ви розцінюєте поїздку Данила Галицького в Золоту Орду? Як приниження чи як розумний дипломатичний крок?

8. Яка історія найбільшого діаманта в короні Єлизавети І?

9. На честь якої події побудовано храм Святої Софії?

10. «Непереможна армада» - коли і ким була переможена?

11. Коли було укладено перший збірник законів Київської Русі?

12. Які запитання задала Соломону цариця Савська?

13. Кого і чому називали тестем Європи?

14. Яка історія молитви, що кладуть в руки покійнику?

15. У чому полягали реформи Бісмарка?

IV. Підсумки уроку.

Учитель підводить дітей до висновку, що без розуміння ролі особи в історії, чинників її діяльності, належності до певної соціальної чи національної групи повноцінне вивчення історії неможливе.

Додаток 1

Інформаційна картка-пам’ятка 1

Як опрацьовувати історичні документи, науково-популярну і довідкову літературу, щоб скласти портрет історичної особи, розкрити мотиви її дій.

1. Уважно прочитайте текст, який характеризує історичну особу.

2. Визначте, яка історична особа (політичний, культурний, суспільний діяч) є головним героєм тексту.

3. Установіть автора джерела. Це допоможе з’ясувати, чи буде характеристика об’єктивною, різнобічною (автор критично, позитивно, негативно ставиться до історичної особи).

4. Визначте, з яких питань (ознак) ви будете характеризувати історичну особу.

5. Знайдіть у тексті, прочитавши його, ті положення, питання, які ви використаєте, характеризуючи історичну особу.

6. Складаючи характеристику історичної особи, ви повинні враховувати історичні умови, в яких вона діяла (історичні умови впливають на формування поглядів, мотивів, кінцеву мету вчинків історичної особи).

7. Узагальнюючи матеріал, визначте:

а) погляди, вчинки, мотиви, які були головними для цієї історичної особи;

б) події, які стали наслідком її діяльності (як діяльність цієї особи вплинула на хід історичних подій).

Додаток 2

Інформаційна картка-пам’ятка 2

Як правильно складати характеристику історичної особи

1. Зазначте ім’я, прізвище, дату народження особи. Коли і в якій країні вона діяла?

2. В яких історичних умовах формувалися погляди особи? Як ці умови вплинули на мотиви її вчинків?

3. До якої соціальної групи належала особа? Чи мала політичні цілі ця соціальна група? Як соціальне походження особи вплинуло на її діяльність?

4. Яку мету і завдання ставила перед собою історична особа? Як співвідносилися її завдання з існуючим політичним режимом?

5. Які засоби для досягнення своєї мети використовувала особа?

6. Які особистісні якості були притаманні особі?

7. Яких результатів досягла історична особа? Оцініть їх наслідки (позитивні чи негативні). Яке їх історичне значення?

Додаток 3

Інформаційна картка-пам’ятка 3

Як критично оцінювати діяльність особи на основі альтернативних поглядів на проблему.

1. Уважно прочитайте текст джерела.

2. Знайдіть альтернативні позиції авторів щодо діяльності особи.

3. Який авторський погляд ви приймаєте? Чому?

4. Зробіть висновок щодо внеску особи в розвиток країни (ви можете погоджуватися з точкою зору авторів або мати власну).