Науково-методичний журнал - Жовтень 2013

УРОК НА ТЕМУ «ВЕЛИКОБРИТАНІЯ ТА США В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ.»

Тему уроку учні визначають на основі слайда 1.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

- характеризувати процес завершального формування індустріального суспільства у Великобританії і США та визначати його результати, назвати великі корпорації та фінансово-промислові групиСША, оцінювати діяльність монополістів;

- розкрити основні напрями соціально-економічного і політичного розвитку у Великобританії і США в останній третині ХІХ ст.;

- називати чинники впливу на внутрішню та зовнішню політику держав;

- показувати на карті колоніальні володіння Великобританії та США;

- тлумачити і вживати поняття і терміни: тред-юніон, двопартійна система, антимонопольне законодавство, расова політика, сегрегація, міжнародний робітничий рух, суфражизм, реформа.

Обладнання: Гісем О. Всесвітня історія. 9 клас : підручник для загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. - Харків : Ранок, 2009. - 224 с., фліп-чарта.

Орієнтований план уроку

1. Вступна частина.

Актуалізація опорних знань та вмінь (7 хв).

2. Основна частина.

Пояснення вчителя та обговорення матеріалів слайда в колі (8 хв).

Робота в парах з ілюстраціями (4 хв).

Оцінка діяльності Рокфеллера в колі (3 хв).

Аналіз документа в колі (4 хв).

Пояснення вчителя та обговорення в колі (6 хв).

Робота з картою: пояснення вчителя та обговорення в колі (7 хв).

3. Заключна частина.

Виконання завдань у колі (6 хв).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Актуалізація знань та вмінь учнів.

На фліп-чарті по черзі відкриваються комірки слайда 2. Учитель ставить запитання учням, а учні в колі відповідають на них.

Узагальнюючи відповіді учнів та підводячи їх до вивчення нового матеріалу, вчитель пропонує їм скласти ланцюжок причинно-наслідкових зв’язків у контексті вивченого матеріалу, пояснити його: промислова революція, вивіз товарів, єдність країни, імперія, вільно наймана робоча сила, зміна форм пра.вління, буржуазна революція.

ІІ. Основна частина.

1. Економічний розвиток сша та великобританії.

Соціально-економічний розвиток країн мав спільні та відмінні особливості. Учитель коментує учням слайд 3 і пропонує відповісти на запитання:

- Як впливала політика вільної торгівлі на ціноутворення та економіку в цілому? (Падіння цін на англійські товари, криза сільського господарства).

- Чому в Англії технічне обладнання було застарілим? (Держава одержувала великі прибутки від колоніальних володінь і не вкладала кошти в оновлення вітчизняних технологій).

Узагальнюючи інформацію слайда, вчитель пропонує учням у парах озаглавити його. 2-3 учні оголошують власну назву слайда і зіставляють її із наявним заголовком слайда, який відкривається після їх відповідей.

Для закріплення пункту теми учитель пропонує дев’ятикласникам визначити у парах країни, зображені на ілюстраціях слайда 4, сформулювати назви заголовків до ілюстрацій і пояснити їх.

Наприклад: 1 - Англія - майстерня світу з виробництва текстилю; 2 - Бізнес Рокфеллерів; 3 - Англія - володарка морів кінця ХХ - початку ХХ ст.; 4 - США - виробник і експортер нових технологій.

Певну роль в економіці країн відіграли монополії, на чолі яких стояли найбагатші люди. Учні у парах оцінюють діяльність Д. Рокфеллера на основі інформації слайда 5. Учитель пропонує учням поміркувати над можливими способами стати мільярдером наприкінці XIX - на початку XX ст.

Держава намагалася обмежити діяльність монополій. Учитель пропонує учням у колі назвати причини прийняття закону Шермана у США, як приклад антимонопольного законодавства та його можливими наслідками.

2. Внутрішня політика Великобританії та США.

Чимало спільних і відмінних особливостей є й у політичному житті Великобританії та США. Учитель пояснює матеріал слайда 6, учні у колі порівнюють внутрішню політику держав за визначеними ними критеріями.

Учитель пояснює учням поняття.

Суфражизм (від англ. suffrage - право голосу) - рух за надання жінкам однакових із чоловіками виборчих прав, що зародився в Англії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.

Зрозуміло, що існування тієї чи іншої політичної системи впливало на політичне становище в країні. Необхідно запропонувати учням визначити чинники впливу на політичне життя в США та Великобританії.

Узагальнюючи вивчене, учням пропонується визначити логічний зв’язок між соціально-економічним розвитком держави і політичним життям на прикладі США або Англії.

3. Зовнішня політика.

Учитель пояснює напрямки колоніальних загарбань США та Великобританії і пропонує учням визначити наслідки політики експансії та ізоляціонізму. Потім повідомляє, що від такої позиції державам доведеться відійти, а учні розмірковують, чому це станеться.

На основі матеріалу слайда 7 учитель пропонує учням визначити, яке значення для Англії мала купівля контрольного пакета акцій Суецького каналу.

ІІІ. Заключна частина.

Завдання для учнів.

1. Поєднати поняття з його змістом:

тред-юніон - сукупність законодавчих, урядових та інших нормативно-правових актів, які обмежують монополізацію виробництва, утворення монопольних структур та об’єднань;

двопартійна система - рух за надання жінкам одна кових із чоловіками виборчих прав, що зародився в Англії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.;

антимонопольне законодавство - домінуванням двох потужних політичних партій, одна з яких перебуває при владі, а інша - в опозиції;

сегрегація - об’єднання робітників найманої праці, утворені з метою укладання договору з роботодавцем відносно заробітної плати, робочого часу, умов праці, гарантій зайнятості;

суфражизм - різновид дискримінації, який полягає у фактичному чи юридичному відокремленні спільних груп, що вирізняються за расовими, ґендерними, соціальними, релігійними чи іншими ознаками, та подальшому законодавчому обмеженні їхніх прав.

2. розставити в дві колонки назви понять, подій або явищ відповідно до їх вживання в США або великобританці:

купівля контрольного пакета акцій Суецького каналу, захоплення Філіппін, президент, Вікторіанська епоха, тред-юніони, АФП, закон про гомруль, закон Шермана, Морган, Дізраелі, консерватори, республіканці.

3. Продовжити речення:

Англія наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. займає ... оскільки ... у той час США ...

На внутрішню політику Англії впливало ...

На внутрішню політику США впливало ...

Зовнішня політика Англії та США спрямовувалась на ... що було зумовлено ... Можливі наслідки такої політики.