ГДЗ до підручника «Українська мова» О.П. Глазової. 8 клас

§ 4. Основні правила правопису

Вправа 54

СЛОВА З ОРФОГРАМОЮ

У префіксі

У корені

У суфіксі

У закінченні

роздум, зцілити, безстрашний, відсотка, прізвище, недооцінка

блакитний, земля, жінка, чистота, допомагати, материнський, добриво, кішка, хазяїн

сонечко, вуличка, товариський, піснею, місяченько, уславлений, юнацький, у гривнях, коріння, птаство, хмаровиння, запорізький, вузличок

захист, красуне, вітру, миру

Вправа 55

Рана від меча заживає, від язика — коріння (БО «Подвоєння приголосних») пускає. 2. Людину б’ють (НБО «Вживання апострофа») не дрючками, а словами. 3. Від доброго слова ні в кого язик не зчорніє (БО «Написання префіксів з-, с-»). 4. Ніж казати п’ятдесят (НБО «Вживання апострофа») пустих слів, то краще одне вагоме. 5. Хоч я тобі й абихто, та ти мені не будь-хто (НБО «Написання складних слів через дефіс». 6. Держи (БО «Написання ненаголошених голосних у коренях слів») язик на припоні. 7. Катерина і Дем’ян (НБО «Вживання апострофа») побилися за бур’ян (НБО «Вживання апострофа»). 8. З однієї брехні народжується (БО «Вживання м’якого знака») сто побрехеньок (БО «Вживання м'якого знака» ). 9. Ненависть (НБО «Написання частки НЕ з іменниками разом і окремо»), заздрощі й страх породжують (БО «Вживання м’якого знака») лукавство. 10. Програвши в суперечці (БО «Написання ненаголошених голосних у коренях слів»), доведи на ділі.

Вправа 56

Прещедрий (БО «Написання префікса пре»), придніпровський (БО «Написання префікса при-»), по-українськи (НБО «Написання прислівників разом, окремо й через дефіс» ), правильний (БО «Написання ненаголошених голосних у коренях слів»), справедливий (БО «Написання ненаголошених голосних у коренях слів»), щасливий (БО «Спрощення в групах приголосних»), комп’ютер (НБО «Вживання апострофа»), принтер (БО «Написання слів іншомовного походження»), олімпіада (БО «Написання слів іншомовного походження»), розумничка (БО «Вживання суфіксів»), старанний (БО «Написання прикметникових суфіксів», контрастний (БО «Спрощення в групах приголосних»), жовтень (БО «Написання іменникових суфіксів»), меценатство (БО «Написання іменникових суфіксів»), листопад (НБО «Написання складних слів»), мереживо (БО «Написання іменникових суфіксів -ив»), пестливий (БО «Спрощення в групах приголосних»), розповідаю (БО «Написання префікса роз-»), безпомилковий (БО «Написання префікса без-»), професор (БО «Написання слів іншомовного походження»), об’єднання (НБО «Вживання апострофа»), товариство (БО «Написання іменникових суфіксів»), святковий (НБО «Вживання апострофа»), не здивуватися (НБО «Написання частки не з дієсловами, БО «Написання ненаголошених голосних у коренях слів»), скорочення (БО «Подовження та подвоєння приголосних»), радісний (БО «Спрощення в групах приголосних»), несказанний (БО «Написання прикметникових суфіксів»), непримиренний (БО: «Написання префікса при-», «Написання ненаголошених голосних у коренях слів», «Написання прикметникових суфіксів»), півкраїни, пів-Одеси (НБО «Написання слів з пів- напів- разом та через дефіс»), Євросоюз (НБО «Написання складних слів»), яскраво-синій, жовтогарячий (НБО: «Написання складних прикметників разом, окремо і через дефіс», «Написання ненаголошених голосних у коренях слів»).

Слова з двома й більше орфограмами: безпомилковий, не здивуватися, непримиренний, жовтогарячий.

Вправа 57

Тема: агресія.

Головна думка тексту: боротьба з агресією та агресивними людьми.

Риса характеру (БО «Написання слів іншомовного походження»), що виражається (НБО «Вживання м'якого знака») у відверто ворожому ставленні (БО «Подовження та подвоєння приголосних» ) до інших людей, тварин, усього (НБО «Вживання м’якого знака») світу, зветься (НБО «Вживання м’якого знака») агресивністю. Фізична або вербальна поведінка (БО «Написання ненаголошених голосних у коренях слів») людини, спрямована на пошкодження (БО «Подовження та подвоєння приголосних») або руйнування (БО «Подовження та подвоєння приголосних»), називається (НБО «Вживання м’якого знака») агресією. Часом агресія переростає в насильство.

Як убезпечитися (БО «Написання префікса без-») від нападу агресора? Передусім слід визначити ступінь реальності (НБО «Вживання м'якого знака») загрози. Трапляється (НБО «Вживання м’якого знака»), за агресивною (БО «Написання слів іншомовного походження») поведінкою (БО «Написання ненаголошених голосних у коренях слів») потенційний нападник приховує свою розгубленість (БО «Написання префікса роз-») і слабкість. Таку демонстративну агресивність легко (БО «Написання сумнівних приголосних») подолати впевненістю й спокоєм.

Якщо ж за агресивною поведінкою (БО «Написання ненаголошених голосних у коренях слів») стоїть неподоланна (БО «Написання прикметникових суфіксів») сила, для спротиву необхідно знайти спільників. Навіть боячись агресора, люди вас підтримають. Для спільного захисту (БО «Написання ненаголошених голосних у коренях слів») їм потрібен приклад і лідер. Тож станьте і першим, і другим.

Вербальна — словесна.

Потенційний — можливий, мислимий, прихований.

Демонстративний — показовий, навмисний.

Вправа 59

1. Співчуття — перший крок до людяності. 2. Немає мудрості над щирість. 3. Розумна людина ніколи не починає розмови зі слова «я». 4. Того не засміють, хто сам із себе сміятись уміє. 5. На справедливий жарт ніхто не гнівається. 6. Заздрісність і камінь заїдає. 7. Радісний настрій — це здоров’я душі. 8. Абияка згода краща від великої сварки. 9. Чого добротою не вдієш, того злістю не виграєш.

Людяність — людинолюбство, гуманізм.

Гнів — почуття обурення, роздратування у відповідь на зло (образу, несправедливість), заподіяне людині.

Заздрість — почуття досади або гіркоти, спричинене усвідомленням того, що інша людина більш успішна, володіє моральними або матеріальними цінностями або майном, яких немає у заздрісника.

Радість — почуття задоволення своїми діями або спільними діями групи людей, посилине схваленням з боку інших людей.

Доброта — чутливе, дружнє ставлення до людей.

Злість — почуття роздратування, ворожнечі до когось.

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Вправа 60

Текст складається з трьох синтаксичних одиниць, а саме: речення; словосполучення; мінімальна синтаксична одиниця — слово.

«Будівельним матеріалом» для речення є словосполучення.

Одні сприймають Україну передусім як територію, географію та природу.

Словосполучення: сприймають Україну; сприймають як територію; сприймають як географію; сприймають як природу.

Будову словосполучень і речень вивчає СИНТАКСИС.

Розділові знаки вивчає розділ ПУНКТУАЦІЯ.