ГДЗ до підручника «Українська мова» О.П. Глазової. 8 клас

§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

§ 2. Лексикологія

§ 3. Фразеологія

§ 4. Основні правила правопису

§ 5. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

§ 6. Речення прості та складні

§ 7. Речення двоскладні й односкладні

§ 8. Способи вираження підмета

§ 9. Способи вираження присудка. Простий і складений дієслівний присудок

§ 10. Складений іменний присудок

§ 11. Тире між підметом і присудком

§ 12. Узгодження головних членів речення

§ 13. Речення поширені й непоширені. Другорядні члени речення

§ 14. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

§ 15. Означення

§ 16. Прикладка

§ 17. Додаток

§ 18. Обставина. Види обставин за значенням

§ 19. Порівняльний зворот

§ 20. Означено-особові речення

§ 21. Неозначено-особові речення

§ 22. Узагальнено-особові речення

§ 23. Безособові речення

§ 24. Називні речення

§ 25. Односкладні речення як частини складного речення

§ 26. Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях

§ 27. Незакінчені речення

§ 28. Однорідні члени зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком. Розділові знаки при однорідних членах речення

§ 29. Речення з кількома рядами однорідних членів

§ 30. Однорідні й неоднорідні означення

§ 31. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

§ 32. Звертання. Розділові знаки при звертанні

§ 33. Вставні слова, словосполучення

§ 34. Вставні речення

§ 35. Поняття про відокремлення. Відокремлені означення

§ 36. Відокремлені прикладки

§ 37. Відокремлені обставини

§ 38. Відокремлені додатки

§ 39. Уточнювальні члени речення

§ 40. Повторення в кінці року