ГДЗ. Українська мова до підручника О.П. Глазової. 6 клас

Вправа 291.

Ясел, сіней, курей, хитрощів, лінощів, Лубен, Ромен.

Вправа 292.

Саньми, терезами, джунглями, хащами, вінцями, вечорницями, курми, Сумами, Чернівцями, Черкасами, Афінами, Піренеями, Альпами, Фермопілами.

З великої літери пишуться географічні назви.

Вправа 296.

Небилиця — вигадка, неправда — обман (брехня), незалежність — воля (свобода), неспокій — хвилювання, недруг — ворог, нелад — безлад (безпорядок), незрячість — сліпота, неприязнь — відраза, неповага — зневага (погорда, презирство).

Не з іменниками пишеться разом, якщо:

— слово без не не вживається: невід, ненависть;

— додаванням не до слова утворюється іменник із протилежним лексичним значенням (до нього можна дібрати синонім): неправда (обман) — правда; неволя (рабство) — воля; неслава (ганьба).

Не з іменниками пишеться окремо, якщо:

— у реченні є протиставлення: кров гарячу, а не воду;

— не відноситься до іменника-присудка: чоловік є не ворог.

Вправа 298.

1. Треба вигравати не битви, а долю (П. Загребельний).

2. Я житиму не тілом, а душею (П. Куліш).

3. Собі я бажаю не сну, а життя (Леся Українка).

4. Мудрі люди вчать не словом, а душевною добротою (Г. Тарасюк).

5. То не пісня була, а правда (Б. Лепкий).

Не з іменниками пишеться окремо, якщо в реченні є протиставлення.

Вправа 299.

1. Не хлібом єдиним живе людина — крім матеріальних, треба мати й духовні інтереси.

2. Не життя, а казка — життя без проблем.

3. Ускочив, як риба у невід — потрапити в халепу; щось складне, непосильне.

4. По сім неділь на тиждень справляти — нічого не робити, уникати праці.

5. Ситий голодному не товариш — ситий голодного не розуміє.