ГДЗ. Українська мова до підручника О.П. Глазової. 6 клас

Вправа 174.

Мова гагаузів — гагаузька мова. Земля кавказців — кавказька земля. Традиції латишів — латиські традиції. Звичаї узбеків — узбецькі звичаї. Пісні таджиків — таджицькі пісні. Готелі турків — турецькі готелі. Танці чехів — чеські танці. Дотепність французів — французька дотепність.

Звичай — загальноприйнятий порядок, правила, які здавна існують у громадському житті й побуті якого-небудь народу, суспільної групи, колективу.

Традиція — досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично й передаються з покоління в покоління.

Друге речення ускладнене непоширеним звертанням, яке знаходиться в середині речення і виділяється з обох боків комами.

У третьому реченні є однорідні означення, виражені прикметниками. Вони між собою з'єднані безсполучниковим зв'язком, інтонацією переліку і тому між ними ставляться коми. Проте останні два однорідні означення поєднуються неповторюваним єднальним сполучником і, тому кома між ними не ставиться.

Вправа 177.

Солдатські — [солда́ц´к´і]

Людська — [л´удз´ка́]

Бандитського — [банди́ц´кого]

Людством — [л´у́дзтвом]

Братство — [бра́цтво]

Багатство — [бага́цтво]

Вправа 178.

Альпіністський — [ал´п´ін´с´кий]

Президентство — [преизиеде́нство]

Вправа 179.

1. Справді, найбільше багатство людей — їхній духовний скарб (Р. Іванченко). 2. Доводила одна нікчемність, що підлабузництво — це чемність (П. Федотюк). 3. Мене так ранили і неуцтво, й байдужість. 4. Байдужність — це каліцтво (Є. Євтушенко). 5. Які слова страхітливі: дволикість, дворушництво, двоєдушність! (Л. Костенко) 6. Ми врятуємо Всесвіт од сорому, од брехні, боягузтва (В. Симоненко).