ГДЗ. Українська мова до підручника О.П. Глазової. 6 клас

Вправа 153.

Земельний — стосується землеволодіння або землевпорядкування.

Землистий — 1. Який містить у собі багато часток землі. 2. Сіруватий-блідий (про колір обличчя, шкіри людини).

Зв’язаний — з’єднаний, скріплений в кінці чого-небудь вузлом, петлею.

Пов’язаний — обмотаний чим-небудь, закріплений.

Блискавичний — швидкий, як блискавка.

Блискучий — який дає блиск, блищить; лискучий, сяючий.

Вникати — старатися, намагатися зрозуміти суть чого-небудь, розібратися в чому-небудь.

Уникати — намагатися не спілкуватися з ким-небудь, цуратися когось, не бажати чогось.

Вправа 159.

1. Піснею любові і добра стала ти, Черкащино (черкаський), для мене (Д. Луценко). 2. Є в Україні, серед милої Полтавщини (полтавський), чудовий краєвид! (Олена Пчілка) 3. Звенигородщина (Звенигородський) — співучий куток України (С. Васильченко). 4. По Вінниччині (вінницький) мандрували ми (М. Рильський). 5. На весь світ уславилися ткані на Кролевеччині (кролевецький) рушники (З журналу «Народне мистецтво»).

При творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників звукосполучення [с´к] змінюється на [шч]: черка[с´к]ий — Черка[шч]ина; звукосполучення [ц´к] змінюється на [ч:]: кролеве[ц´к] ий — Кролеве[ч:]ина.

На письмі звукосполучення передаємо відповідно літерами -щ- і -чч-: Полтавщина, Звенигородщина, Вінниччина.

Виняток: галицький — Галичина.

Перше речення ускладнене непоширеним звертанням (Черкащино), яке виділяється з обох боків комами, бо знаходиться в середині речення.

Вправа 160.

1. Люблю тебе, слов’янщино зелена (Д. Павличко). 2. Десь там за морем, за туманом уже Туреччина була (Л. Костенко). 3. У світлий день шляхи твоє, Сумщино! (М. Гурець) 4. Без Донеччини навіки зів’яли б всі мої пісні! (В. Сосюра) 5. Головним районом розселення українців у Словаччині є Пряшівщина (З підручника).

Перше речення ускладнене поширеним звертанням (слов’янщино зелена), виділяється з одного боку комою, бо знаходиться в кінці речення. Третє речення ускладнене непоширеним звертанням (Сумщино), виділяється з одного боку комою, бо знаходиться в кінці речення.