ГДЗ до підручника «Українська мова» С.Я. Єрмоленко. 6 клас

Вправа 51

Вибір і поєднання певних слів, словосполучень, речень утворюють мовний стиль. Мовні стилі — це різні способи викладу думок. Кожне висловлювання залежить від умов, мети, адресата спілкування. Відрізняють три типи висловлювань: опис, розповідь, міркування.

Вправа 52

1. Розмовний. 2. Публіцистичний. 3. Науковий. 4. Художній. 5. Роздум. 6. Розповідь. 7. Опис.

Вправа 55

1. А. 2. В. 3. Б.

Вправа 56

На підставі наказу, відповідно до чинного законодавства, порядок денний, ужити заходів, надати допомогу, через сімейні обставини, укласти договір, обіймати посаду, у зв’язку з виходом на пенсію, матеріальна відповідальність, з повагою, шановний пане, вельмишановний добродію.

Вправа 57

1. Б; 2. В; 3. Б; 4. В; 5. Б; 6. В; 7. В; 8. А; 9. А; 10. Б; 11. А; 12. Б.

Вправа 59

Назви осіб за спорідненістю: дід, батько, син, дочка, сестра, племінник, онук, зять, мати, тато, невістка, брат, свекруха, свекор.

Назви природних явищ, об’єктів, рослин, тварин, кольорів: ячмінь, небо, день, вугор, дощ, дуб, лосось, земля, короп, зима, сосна, вовк, береза, білий, форель, чорний, бобер, червоний, рудий, жито, овес, літо, бук, осика, пшениця, олень, лось.

Назви їжі, свійських тварин, назви дій, процесів, станів, предметів для господарської діяльності: коза, сіль, ведмідь, м’ясо, ткати, свиня, вівця, кінь, мед, молоко, корова, гусак, собака, горох, плуг, коса, голка, жити, ходити, варити.

Вправа 60

Групи слів за значенням

Характерна будова слова

Приклади

Назви осіб чоловічої статі за типовою рисою характеру або поведінки

Іменники із суфіксом -ій

Багатий, крутий

Назви процесів, ознак

Іменники у формі множини на -ощі

Радощі, прикрощі

Назви малят

Іменники середнього роду на -еня

Вовченя, білченя

Іменники — назви постійної дії

Іменники жіночого роду на -нина

Мазанина, писанина

Прізвища, утворені від назв осіб за їхньою діяльністю, вдачею

Іменники із суфіксами -енк(о), -ук(-юк)

Лук’яненко, Лук’янчук

Прізвища, що характеризують людину

Складне слово, у якому перша частина — форма наказового способу дієслова

Тягнибік, Котигорошки