ГДЗ до підручника «Математика» О.С. Істера. 5 клас

882. 1) V =12 • 4 = 48 (см3);

2) V = 28 • 2 = 56 (дм3).

883. V = 30 • 4 = 120 (м3).

884. Кожна одиниця об’єму ланцюжка, починаючи з другої, більша за попередню у 1000 разів.

1 дм = 100 мм;

1 дм3 = 1 000 000 мм3.

Отже, 1 дм3 більший за 1 мм3 в 1 000 000 разів.

1 м3 = 1 000 000 см3, тому 1 м3 більший за 1 см3 в 1 000 000 разів.

885. 1) 13 дм3 = 13 000 см3;

3 м3 = 3 000 000 см3;

5000 мм3 = 5 см3;

2) 12 м3 = 12 000 дм3;

6000 см3 = 6 дм3;

7 л = 7 дм3;

3) 4000 см3 = 4 дм3 = 4 л;

8 дм3 = 8 л;

3 = 5000 л.

886. 1) 8000 мм3 = 8 см3;

15 дм3 = 15 000 см3;

7 м3 = 7 000 000 см3;

2) 15 л = 15 дм3;

18 000 см3 = 18 дм3;

13 м3 = 13 000 дм3;

3) 27 000 см3 = 27 л;

14 дм3 = 14 л;

3 = 8000 л.

888. 1) 10 • 5 • 4 = 200 (м3) — об’єм сіна в сараї;

2) (200 : 10) • 6 = 120 (ц) — маса сіна в сараї.

889. 1) V = 5 • 5 • 5 = 125 (см3) — об’єм куба з ребром 5 см;

2) V = 20 • 20 • 20 = 8000 (см3) — об’єм куба з ребром 2 дм;

3) 8000 : 125 = 64; у 64 рази об’єм куба з ребром 2 дм більший від об’єму куба з ребром 5 см.