ГДЗ до підручника «Математика» О.С. Істера. 5 клас

841. У шестикутної піраміди: 7 граней; 12 ребер.

842. У чотирикутної піраміди: 5 граней; 8 ребер.

843. Площа грані ABCD: 12 • 6 = 72 (см2);

площа грані FBAE: 12 • 3 = 36 (см2);

площа грані CGFB: 6 • 3 = 18 (см2).

844. (3 + 6 + 12) • 4 = 21 • 4 = 84 (см) — сума довжин усіх ребер;

(3 • 6 + 3 • 12 + 12 • 6) • 2 = (18 + 36 + 72) • 2 = 126 • 2 = 252 (см2) — площа поверхні паралелепіпеда.

845. 1) (5 • 3 + 3 • 2 + 5 • 2) • 2 = (15 + 10 + 6) • 2 = 31 • 2 = 62 (см2) — площа поверхні паралелепіпеда з вимірами 5 см, 3 см, 2 см;

2) (3 • 4 + 3 • 7 + 4 • 7) • 2 = (12 + 21 + 28) • 2 = 61 • 2 = 122 (дм2) — площа поверхні паралелепіпеда з вимірами 3 дм, 4 дм, 7 дм.

846. (8 + 5 + 3) • 4 = 16 • 4 = 64 (см) — сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда.

847. 1) 1 м = 10 дм, 40 см = 4 дм. Виміри: 10 дм, 2 дм, 4 дм.

(10 • 2 + 10 • 4 + 2 • 4) • 2 = 136 (дм2) — площа поверхні прямокутного паралелепіпеда.

2) 80 мм = 8 см, 1 дм = 10 см. Виміри: 8 см, 5 см, 10 см.

(8 • 5 + 8 • 10 + 5 • 10) • 2 = (40 + 80 + 50) • 2 = 340 (см2) — площа поверхні прямокутного паралелепіпеда.

848. 1) 2 • 4 = 8 (см2) — площа найменшої грані;

2) 4 • 7 = 28 (см2) — площа найбільшої грані.

849. Площа граней: 1 • 2 = 2 (см2); 1 • 3 = 3 (см2); 2 • 3 = 6 (см2).

2) (2 + 3 + 6) • 2 = 22 (см2) — паперу необхідно для виготовлення цього прямокутного паралелепіпеда.

850. Площа поверхні сірникової коробки з розмірами 15 мм, 35 мм, 54 мм:

(15 • 35 + 35 • 54 + 15 • 54) • 2 = 6450 (мм2).