ГДЗ до підручника «Математика» О.С. Істера. 5 клас

811. (32 + 60) • 2 = 184 (см) — периметр прямокутника і квадрата;

184 : 4 = 46 (см) — сторона квадрата;

46 • 46 = 2116 (см2) — площа квадрата.

812. Рис. 169. S = 42 • 21 - 8 • 18 = 738 (мм2).

Рис. 170. S = 20 • 20 - 7 • 7 = 400 - 49 = 351 (мм2).

813. Рис. 171. S = 6 • 8 + 4 • 12 = 48 + 48 = 96 (см2).

Рис. 172: S = (10 + 3 + 5) • 10 - 3 • 3 = 180 - 9 = 171 (см2).

814. 1) х см2 = 1700 мм2;

х = 17;

2) 90 000 см2 = х м2,

х = 9;

3) 1500 м2 = х а,

х = 15;

4) х га = 27 000 а,

х = 270.

815. 1) 5 га 3 а = 503 а;

2) 18 м2 = 180 000 см2;

3) 213 мм2 = 2 см2 13 мм2;

4) 20 000 м2 = 200 а.

816. 20 • 5 = 100 (м2) — площа теплиці;

2 га = 20 000 м2;

20 000 : 100 = 200 теплиць можна розмістити на ділянці землі 2 га.

817. 1) 90 • 120 = 10 800 (м2) — площа ділянки;

2) 10 800 м = 108 а;

3) Нехай х а — площа першої частини, тоді 2х (а) — площа другої частини;

х + 2х = 108;

3х = 108;

х = 108 : 3;

х = 36;

2х = 2 • 36 = 72.

Відповідь: 36 а; 72 а.

819. 1) 5 дм;

2) 6 см;

3) 10 мм.

820. 1) 2 • 8 = 16 (см2) — площа прямокутника і квадрата;

2) 16 = 4 • 4, тому 4 см — сторона квадрата;

3) Р = 4 • 4 = 16 (см2).