ГДЗ до підручника «Математика» О.С. Істера. 5 клас

791. 1) S = 15 • (15 - 3) = 15 • 12 = 180 (см2).

2) S = 8 • (8 • 5) = 8 • 40 = 320 (дм2).

792. Кожна наступна одиниця більша за попередню в 100 раз.

793. Рис. 166: а = 2 см 8 мм = 28 мм, b = 1 см 4 мм = 14 мм.

Р = (2 см 8 мм + 1 см 4 мм) • 2 = 4 см 2 мм • 2 = 8 см 4 мм.

S = 28 • 14 = 392 (мм2).

Рис. 167: а = 1 см 4 мм = 14 мм.

Р = 1 см 4 мм • 4 = 5 см 6 мм.

S = 14 • 14 = 196 (мм2).

Рис. 168: а = 1 см 4 мм = 14 мм, b = 1 см 8 мм = 18 мм.

Р = (1 см 4 мм + 1 см 8 мм) • 2 = 3 см 2 мм • 2 = 6 см 4 мм.

S = 14 • 18 = 252 (мм2).

795. a = 20 : 4 = 5 (м);

S = 5 • 5 = 25 (м2).

796.

а

15 см

13 см

25 дм

b

24 см

20 см

36 дм

S

360 см2

260 см2

900 дм2

798. 4 • 4 = 16 (м2) — площа першої кімнати;

4 • 6 = 24 (м2) — площа другої кімнати;

16 + 24 = 40 (м2) — паркету необхідно, щоб застелити в кімнатах підлогу.

799. 11 • 11 = 121 пластин можна вирізати з листа.

800. 1) 17 дм2 = 1700 см2;

5 м2 = 50 000 см2;

1200 мм2 = 12 см2;

2) 7 га = 70 000 м2;

15 а = 1500 м2;

3 а 27 м2 = 327 м2;

3) 12 га = 1200 а;

3 га 4 а = 304 а;

2400 м2 = 24 а;

4) 370 000 м2 = 37 га;

42 000 а = 420 га;

3 км2 = 300 га.