ГДЗ до підручника «Математика» О.С. Істера. 5 клас

751. 1200 - (380 + 570) = 1200 - 950 = 250 (м) — довжина третьої сторони.

752. 25 - (9 + 9) = 7 (см) — третя сторона трикутника. Такий трикутник — рівнобедрений.

753. Р = 48 + a + b.

Якщо а = 42 дм, b = 57 дм, то Р = 48 + 42 + 57 = 147 (дм).

754. 180° - (60° + 40°) = 80° — градусна міра третього кута.

755. 180° - 40° = 140° — сума двох інших кутів трикутника.

756. I. 1) 50° + 10° = 60° — градусна міра другого кута трикутника;

2) 180° - (50° + 60°) = 70° — градусна міра третього кута трикутника.

II. 90° - 15° = 75° — градусна міра другого кута трикутника.

759. х см — перша сторона трикутника, (х + 2) см — друга сторона, (х + 3) см — третя сторона.

х + (х + 2) + (х + 3) = 35;

3х = 30;

х = 10 см — перша сторона;

10 + 2 = 12 см — друга сторона;

10 + 3 = 13 см — третя сторона.

760. х см — перша сторона, 2х см — друга сторона, (х + 8) см — третя сторона.

х + 2х + (х + 8) = 48;

4х = 40;

х = 10 (см) — перша сторона;

10 • 2 = 20 см — друга сторона,

10 + 8 = 18 см — третя сторона.