ГДЗ до підручника «Математика» О.С. Істера. 5 клас

Завдання для перевірки знань № 3

1. (20 + а) кг яблук продав магазин другого дня.

2. (12 - х) + 14 = 17;

12 - х = 17 - 14;

12 - х = 3;

х = 12 - 3;

х = 9 — корінь рівняння.

3. 56 : 8 = 7 сторінок за 1 хв друкує принтер.

5. 5а + 4а = 81;

9а = 81;

а = 81 : 9;

а = 9.

6. (50 • 11) : (50 + 5) = 550 : 55 = 10. За 10 год подолає товарний поїзд цю відстань.

7. (2975 + х) - 4598 = 7459;

2975 + х = 7459 + 4598;

2975 + х = 12 057;

х = 12 057 - 2975;

х = 9082.

8. х + 3х = 740;

4х = 740;

х = 740 : 4;

х = 185 — друге число;

185 • 3 = 555 — перше число.

9. х = 6а + 27. Якщо а = 5, то х = 6а + 27 = 6 • 5 + 27 = 30 + 27 = 57.

10. Якщо t = 3597, то (4979 - t) + 5921 = (4979 + 5921) - t = 10 900 - t = 10 900 - 3597 = 7303.

11. 1) Нехай через х год пасажирський поїзд наздожене товарний, тоді

75х - 50х = 100;

25х = 100;

х = 100 : 25;

х = 4;

2) 75 • 4 = 300 (км) — відстань від пункту А до місця зустрічі поїздів;

3) 300 : 100 = 3 (год) — був у дорозі швидкій поїзд;

4) 8 + 4 = 12 (год) — о 12 год наздожене пасажирський поїзд товарний;

5) 12 - 3 = 9 (год) — час, коли повинен виїхати швидкий поїзд з пункту А.

Відповідь: о 9 годині.