ГДЗ до підручника «Математика» О.С. Істера. 5 клас

481. Нехай за перший день було зібрано х кг картоплі. Тоді за другий день зібрано 2х кг картоплі, а за третій день зібрано (х + 220) кг картоплі. За три дні зібрано 1420 кг, тому

x + 2х + х + 220 = 1420;

4х + 220 = 1420;

4х = 1420 - 220;

4х = 1200;

х = 1200 : 4;

х = 300.

300 кг картоплі зібрано за перший день, 300 • 2 = 600 кг картоплі зібрано за другий день, 300 + 220 = 520 кг картоплі зібрано за третій день. .

482. Нехай зошит коштує х коп., тоді ручка коштує 3х коп., а блокнот коштує (х + 225) коп. Оскільки зошит, ручка і блокнот коштують 2475 коп., то

х + 3х + х + 225 = 2475;

5х = 2475 - 225;

5х = 2250;

х = 2250 : 5;

х = 450.

450 коп. = 4 грн. 50 коп. коштує зошит;

450 • 3 = 1350 коп. = 13 грн. 50 коп. коштує ручка;

450 + 225 = 675 коп. = 6 грн. 75 коп. коштує блокнот.

483. 1) 152 • 7 < 152 • 8;

2) 471 • 11 < 473 • 11;

3) 212 • 32 > 211 • 30;

4) 329 • 12 = 12 • 329.

484. 1) Якщо х = 5, у = 17, то 7х • 20у = 140ху = 140 • 5 • 17 = 700 • 17 = 11 900.

2) Якщо а = 2, b = 3, с = 1, то 125a • 8b • 7с = (125 • 8 • 7) • abc = 7000аbс = 7000 • 2 • 3 • 1 = 42 000.

485. 1) 2у + 3у - 7 = 33;

5у - 7 = 33;

5у = 33 + 7;

5у = 40;

у = 40 : 5;

у = 8;

2) 7х - х + 4 = 40;

6х + 4 = 40;

6х = 40 - 4;

6х = 36;

х = 36 : 6;

х = 6.

486. 15 хв + 25 хв + 40 хв = 80 хв = 1 год 20 хв.

1 год 20 хв - 1 год = 20 хв. Олесь перебував за комп’ютером більше, ніж рекомендується, на 20 хв.