ГДЗ до підручника «Математика» О.С. Істера. 5 клас

Завдання для перевірки знань № 2

2. 1) 174 = 17 • 17 • 17 • 17;

2) p5 = p • p • p • p • p.

5. 1) 2a + 7a = a • (2 + 7) = 9a;

2) 3x + 7x - 6x = x • (3 + 7 - 6) = 4x.

6. 1) 25 • 47 • 4 = (25 • 4) • 47 = 4700;

2) 39 • 41 + 59 • 39 = 39 • (41 + 59) = 39 • 100 = 3900.

7. 1) 162 : 8 + 23 • 5 = 256 : 8 + 8 • 5 = 32 + 40 = 72;

2) (82 - 72) : (42 - 1) = (64 - 49) : (16 - 1) = 15 : 15 = 1.

8. 1) 720 : 9 = 80 (км/год) — швидкість автомобіля;

2) 80 + 10 = 90 (км/год) — збільшена швидкість автомобіля;

3) 720 : 90 = 8 (год).

Відповідь: подолає відстань за 8 годин.

9. Добуток збільшиться у 2 рази.

10. Частка збільшиться у 3 рази.

11. 20 002 0052 + 20 032 0013; остання цифра суми 6.