ГДЗ до підручника «Математика» О.С. Істера. 5 клас

281. (4 + 5)3 = 93 = 9 • 9 • 9 = 729;

43 + 53 = 64 + 125 = 189;

729 - 189 = 540.

Відповідь: на 540.

282. 1) 62 + 82 = 102;

36 + 64 = 100 — правильна рівність;

2) 82 + 152 = 172;

64 + 225 = 289 — правильна рівність;

3) 112 = 92 + 22 + 62;

121 = 81 + 4 + 36 — правильна рівність;

4) 23 + 33 = 43;

8 + 27 = 64 — неправильна рівність, бо 35 ≠ 64.

283. 1) 42 + 52 = 72;

16 + 25 = 49 — неправильна рівність;

2) 82 + 152 = 172; 64 + 225 = 289 — правильна рівність;

3) 22 + 32 + 62 = 72; 4 + 9 + 36 = 49 — правильна рівність;

4) 53 = 43 + 33; 125 = 64 + 27 — неправильна рівність.

284. 1) 52 + 122 = х2; 52 = 25; 122 = 144;

52 + 122 = 25 + 144 = 169 = 132. Отже, х = 13.

2) у3 = 13 + 12 + 52. у3 = 27 = 33. Отже, у = 3.

285. 1) х2 - 82 + 152;

х2 = 64 + 225;

х2 = 289;

х2 = 172.

Отже, х = 17.

2) 22 + 22 = у3;

4 + 4 = у3;

8 = у3;

у = 2.

286. 1) 20052 — цифрою 5;

2) 1 092 0043 — цифрою 4;

3) 8792 - 2003 — цифрою 1;

4) 40912 + 80223 — цифрою 9.

287. 5а + 15 > а + 59;

Якщо а = 13, то 5 • 13 + 15 = 80;

якщо а = 13, то 13 + 59 = 72.

288. (32а + 48b) : 2. Якщо а = 16, b = 12, то (32 • 16 + 48 • 12) : 2 = (512 + 576) : 2 = 1088 : 2 = 544.

Відповідь: 544 кг товару на одній машині.