ГДЗ до підручника «Математика» О.С. Істера. 5 клас

251. 1) 102 • 13 = (100 + 2) • 13 = 1300 + 26 = 1326;

2) 997 • 15 = (1000 - 3) • 15 = 15 000 - 45 = 14955;

3) 71 • 80 = 71 • (100 - 20) = 7100 - 1420 = 5680;

4) 600 • 88 = 600 • (100 - 12) = 60 000 - 7200 = 52 800.

252. 1) 99 • 17 = (100 - 1) • 17 = 1700 - 17 = 1683;

2) 1002 • 21 = (1000 + 2) • 21 = 21 000 + 42 = 21 042;

3) 82 • 60 = (100 - 18) • 60 = 6000 - 1080 = 4920;

4) 59 • 700 = (60 - 1) • 700 = 42 000 - 700 = 41 300.

253. Сорочок у коробках: 25у. Всього сорочок на складі у рядах: 25ху.

Якщо х = 26, у = 40, то 25ху = 25 • 26 • 40 = (25 • 40) • 26 = 1000 • 26 = 26 000.

254. У всіх п’ятих класах 4а учнів. Кількість підручників у всіх п’ятих класах: 4ab.

Якщо а = 25, b = 17, то 4ab = 4 • 25 • 17 = 1700.

255. 1) Добуток збільшиться в 3 рази.

2) Розглянемо добуток а • b.

Після збільшення множників, маємо (5a) • (4b) = (5 • 4) • (a • b) = 20аb. Добуток збільшиться у 20 разів.

256. 1) 11 • (752 + 979) > 11 • 752 + 10 • 979.

2) (7372 - 599) • 5 > 7372 • 4 - 599 • 5.

257. 327 429, 327 425, 325 529, 325 259, 325 159, 325 099.

ЛИБІДЬ.

258. 1) 1 т 250 кг + 1 т 150 кг = 2 т 400 кг картоплі продав за два дні фермер;

2) 672000 коп. : 2400 = 280 (коп.) — за такою ціною продавав фермер картоплю.

Відповідь: 2 грн 80 коп.

259. Це цифра 8. 578 + 587 = 1165.

§ 7