ГДЗ до підручника «Математика» О.С. Істера. 5 клас

1541. 1) 180° : 100 • 55 = 99° — один з кутів;

2) 180° - 99° = 81° — градусна міра другого кута.

1542. 1) 450 : 100 • 80 = 360 (м) ширина ділянки;

2) 450 • 360 = 162 000 (м2) = 16,2 га площа ділянки;

3) 16,2 • 40 = 648 (ц) пшениці зібрали з усієї ділянки.

1543. Нехай х — дане число.

1) (х : 100) • 100 = х;

2) х + х = 2х.

Відповідь: якщо число збільшити на 100 %, то це число збільшиться у 2 рази.

1545. 1) 4,2 + 1,5 = 5,7 (дм) довжина прямокутника;

2) (4,2 + 5,7) • 2 = 19,8 (дм) периметр прямокутника.

1546. 1) 325 + 487 + 392 = 1204 (кг) ≈ 1200 (кг);

2) 330 + 490 + 390 = 1210 (кг).

1210 кг > 1200 кг.

1547. 9 : 1,5 = 6 м — ширина класу;

6 : 2 = 3 м — висота класу;

9 • 6 • 3 = 162м3 — об’єм класної кімнати;

162 • 0,9 = 145,8 м3 — об’єм повітря в класі;

145,8 : 4,5 = 1458 : 45 = 32 (остача 18).

Отже, в цій класній кімнаті можна розмістити 32 учня.

§ 43