ГДЗ до підручника «Математика» О.С. Істера. 5 клас

978. Нехай площа III ділянки х га, тоді площа І — (2х) га, а площа II — (3х) га. За умовою:

х + 2х + 3х = 138;

6х = 138;

х = 23.

23 га — площа III ділянки;

23 • 2 = 46 (га) — площа І ділянки;

23 • 3 = 69 (га) — площа II ділянки.

979. 3 см, 3 см, 9 см — виміри прямокутного паралелепіпеда.

V = 3 • 3 • 9 = 81 (см3).

Sпов = (3 • 3 + 3 • 9 + 3 • 9) • 2 = 63 • 2 = 126 (см2).

980. 1) 100 • 12 • 10 = 12 000 (м3) — повітря очищає один каштан;

2) 12 000 • 50 = 600 000 (м3) — повітря очистять 50 каштанів.