ГДЗ до підручника «Геометрія» А.Г. Мерзляка. 9 клас

8.11. стор. 81. рис.

8.12. стор. 81. рис.

8.14. стор. 81. М(-4; 5), N(-10; 7), K(8; 1).

8.15. стор. 81. CD2 = (х - 3)2 + (-1 - 2)2;

х2 - 6х + 9 + 9 = 25; х2 - 6х - 7 = 0; х = 7 або х = -1.

8.16. стор. 81. A(-1; -1) і В(2; 4); С(х; 0), АС = ВС.

АС2 = ВС2; АС2 = (х + 1)2 + (0 + 1)2; ВС2 = (х - 2)2 + (0 - 4)2;

х2 + 2х + 1 + 1 = х2 - 4х + 4 + 16; 6х = 18; х = 3.

Відповідь: C(3; 0).

8.17. стор. 81. D(-2; -3); Е(4; 1), А(0; у), DA = ЕА; DA2 = ЕА2.

DA2 = (0 + 2)2 + (у + 3)2; ЕА2 = (0 - 4)2 + (у - 1)2;

8.19. стор. 81. рис.

8.20. стор. 81. рис.