ГДЗ до підручника «Геометрія» О.С. Істера. 9 клас

Розділ 1. Метод координат на площині

§ 1. Координатна площина

Завдання 1-10

Завдання 11-20

Завдання 21-29

§ 2. Синус, косинус, тангенс кута від 0° до 180°. Тригонометричні тотожності

Завдання 34-50

Завдання 51-60

Завдання 61-66

§ 3. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами

Завдання 67-80

Завдання 81-90

Завдання 91-100

Завдання 101-113

§ 4. Рівняння кола

Завдання 115-130

Завдання 131-140

Завдання 141-153

§ 5. Рівняння прямої

Завдання 154-160

Завдання 161-170

Завдання 171-180

Завдання 181-190

Завдання 191-195

Домашня самостійна робота № 1

Вправи для повторення розділу 1. Метод координат на площині

Завдання 197-210

Завдання 211-220

Завдання 221-230

Завдання 231-240

Завдання 241-250

Завдання 251-260

Завдання 261-270

Розділ 2. Вектори на площині

§ 6. Вектор. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів

Завдання 271-280

Завдання 281-290

Завдання 291-300

§ 7. Координати вектора

Завдання 301-310

Завдання 311-320

Завдання 321-333

§ 8. Додавання і віднімання векторів

Завдання 334-340

Завдання 341-350

Завдання 351-357

§ 9. Множення векторів на число

Завдання 359-370

Завдання 371-380

Завдання 381-393

§ 10. Скалярній добуток векторів

Завдання 394-400

Завдання 401-410

Завдання 411-420

Завдання 421-435

Домашня самостійна робота № 2

Вправи для перевірки знань № 2 до §§ 6-10

Вправи для повторення розділу 2. Вектори на площині

Завдання 437-450

Завдання 451-460

Завдання 461-470

Завдання 471-480

Завдання 481-490

Розділ 3. Розв’язування трикутників

§ 11. Теорема косинусів

Завдання 491-500

Завдання 501-510

Завдання 511-520

Завдання 521-530

Завдання 531-541

§ 12. Теорема синусів

Завдання 543-550

Завдання 551-560

Завдання 561-570

Завдання 571-579

§ 13. Розв’язування трикутників

Завдання 581-590

Завдання 591-600

Завдання 601-607

§ 14. Формули для знаходження площі трикутника

Завдання 609-620

Завдання 621-630

Завдання 631-640

Завдання 641-650

Завдання 651-660

Домашня самостійна робота № 3

Завдання для перевірки знань № 3 до §§ 11-14

Вправи для повторення до розділу 3. Розв’язування трикутників

Завдання 661-670

Завдання 671-680

Завдання 681-690

Завдання 691-700

Завдання 701-710

Завдання 711-717

Розділ 4. Правильні многокутники

§ 15. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників

Завдання 718-730

Завдання 731-740

Завдання 741-750

Завдання 751-759

§ 16. Довжина кола. Довжина дуги кола

Завдання 760-770

Завдання 771-780

Завдання 781-790

Завдання 791-796

§ 17. Площа круга та його частин

Завдання 797-810

Завдання 811-820

Завдання 821-834

Домашня самостійна робота № 4

Завдання для перевірки знань № 4 до §§ 15-17

Вправи для повторення розділу 4. Правильні многокутники

Завдання 835-850

Завдання 851-860

Завдання 861-870

Завдання 871-884

Розділ 5. Геометричні перетворення

§ 18. Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур

Завдання 885-890

Завдання 891-904

§ 19. Симетрія відносно точки

Завдання 906-920

Завдання 921-926

§ 20. Симетрія відносно прямої

Завдання 927-940

Завдання 941-947

§ 21. Поворот

Завдання 949-960

Завдання 961-970

§ 22. Паралельна перенесення

Завдання 973-980

Завдання 981-990

Завдання 991-995

§ 23. Перетворення подібності та його властивості. Подібність фігур

Завдання 996-1010

Завдання 1011-1020

Завдання 1021-1030

Завдання 1031-1035

§ 24. Площі подібних фігур

Завдання 1037-1050

Завдання 1051-1057

Домашня самостійна робота № 5

Завдання для перевірки знань № 5 до §§ 18-24

Вправи для повторення до розділу 5. Геометричні перетворення

Завдання 1058-1070

Завдання 1071-1080

Завдання 1081-1090

Завдання 1091-1100

Завдання 1101-1110

Завдання 1111-1120

Завдання 1121-1130

Завдання для перевірки знань за курс геометрії 9 класу

Задачі підвищеної складності

Завдання 1131-1140

Завдання 1141-1150

Завдання 1151-1160

Завдання 1161-1170

Завдання 1171-1180

Завдання 1181-1193

Додаток. Гомотетія

Завдання 1194-1200

Завдання 1202-1210