ГДЗ до підручника «Геометрія» А.Г. Мерзляка. 8 клас

§ 2. Подібність трикутників

11. Теорема Фалеса. Теорема про пропорційні відрізки

Через кінець А відрізка АВ проведемо промінь АК, який не лежить на прямій АВ. Позначимо на промені АК довільну т. К1, потім на цьому промені позначимо послідовно точки К2, К3, К4, К5 такі, що К1К2 = К2К3 = K3K4 = K4K5 = AK1. Побудуємо відрізок ВК5 і через т. К1, К2, К3, К4 проведемо прямі, паралельні прямій ВК5. Ці прямі перетнуть АВ у точках B1, В2, В3, B4. За теоремою Фалеса AB1 = B1B2 = B2B3 = B3B4 = B4B.

Проведемо промінь AM з т. А, AM не лежить на прямій АВ. Від т. А на промені AM послідовно відкладемо AM1 = М1M2 = М2М3 = М3М4 = М4М5 = М5М6 = М6М7, тобто сім відрізків довільної довжини, але рівних між собою. Проведемо відрізок ВМ7 і через т. M1, М2, М3, M4, М5, М6 проведемо прямі, паралельні ВМ7. Ці прямі перетнуть АВ в точках В1, В2, В3, В4, В5, В6. За теоремою Фалеса: AB1 = B1B2 = B2B3 = B3B4 = B4B5 = B5B6 = B6B7.

Проведемо промінь АК, який не лежить на прямій АВ. На промені АК від т. А відкладемо АК1 довільної довжини. Потім від т. А на промені АК послідовно відкладемо відрізки AC1 і С1К2 такі, що AC1 = 2АК1, С1К2 = 7АК1. Проведемо відрізок К1В і через т. С проведемо пряму, паралельну К2В. Ця пряма перетне АВ в т. С. За теоремою Фалеса: АС : СВ = АС1 : С1К2, тобто АС : СВ = 2 : 7.

Проведемо через т. С промінь CM, який не лежить на прямій CD. Від т. С на промені CM відкладемо довільний відрізок СМ1, потім від т. M1 на промені М1М відкладемо M1M2 = 5 • СМ1. Побудуємо відрізок DM2 i через т. М1 проведемо пряму, паралельну DM2. Ця пряма перетне CD в т. E. За теоремою Фалеса: СЕ : ED = СМ1 : М1М2 = 1 : 5.

372. В1В2 = ОВ1 = 3 см, ОВ1 = В1В2 = В2В3 = В3В4, ОВ3 = 3 • ОВ1 = 3 • 3 = 9 см. B1B4 = 3 • ОВ1 = 3 • 3 = 9 см.

373. АВ = ВС, EF = 5 см. За теоремою Фалеса: CF ⟂ FN, BE ⟂ FN, AD ⟂ FN, тоді CF ∥ BE ∥ AD, АВ = ВС, тоді FE = ED = 5 см.


15