ГДЗ до підручника «Геометрія» О.С. Істера. 8 клас

Розділ 1. Чотирикутники

§ 1. Чотирикутник, його елементи, сума кутів чотирикутника

Завдання 1-10

Завдання 11-20

Завдання 21-33

§ 2. Паралелограм, його властивості й ознаки

Завдання 34-40

Завдання 41-50

Завдання 51-60

Завдання 61-69

Завдання 71-76

§ 3. Прямокутник і його властивості

Завдання 77-90

Завдання 91-100

Завдання 101-111

§ 4. Ромб і його властивості

Завдання 112-120

Завдання 121-130

Завдання 131-140

Завдання 141-151

§ 5. Квадрат і його властивості

Завдання 153-160

Завдання 161-170

Завдання 171-182

Домашня самостійна робота № 1

Завдання для перевірки знань до §§ 1-5

§ 6. Трапеція

Завдання 184-190

Завдання 191-200

Завдання 201-210

Завдання 211-220

Завдання 221-229

§ 7. Вписані та центральні кути

Завдання 230-240

Завдання 241-249

§ 8. Вписані і описані чотирикутники

Завдання 251-260

Завдання 261-265

§ 9. Теорема Фалеса

Завдання 267-282

§ 10. Середня лінія трикутника

Завдання 284-290

Завдання 291-300

Завдання 301-313

§ 11. Середня лінія трапеції

Завдання 314-320

Завдання 321-330

Завдання 331-341

Домашня самостійна робота № 2

Завдання для перевірки знань до §§ 6-11

Вправи для повторення розділу 1

Завдання 343-350

Завдання 351-360

Завдання 361-370

Завдання 371-380

Завдання 381-390

Завдання 391-400

Завдання 401-410

Завдання 411-420

Завдання 421-433

Розділ 2. Подібності трикутників

§ 12. Узагальнена теорема Фалеса

Завдання 434-440

Завдання 441-451

§ 13. Подібні трикутники

Завдання 453-460

Завдання 461-468

§ 14. Ознаки подібності трикутників

Завдання 469-480

Завдання 481-490

Завдання 491-500

Завдання 501-510

Завдання 511-518

§ 15. Середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику

Завдання 519-530

Завдання 531-543

§ 16. Властивості бісектриси трикутника

Завдання 545-550

Завдання 551-560

§ 17. Застосування подібності трикутників до розв’язання задач

Завдання 561-570

Завдання 571-580

Завдання 581-588

Домашня самостійна робота № 3

Завдання для перевірки знань до §§ 12-17

Вправи для повторення розділу 2

Завдання 589-600

Завдання 601-610

Завдання 611-620

Завдання 621-628

Розділ 3. Розв’язування прямокутних трикутників

§ 18. Теорема Піфагора

Завдання 629-640

Завдання 641-650

Завдання 651-660

Завдання 661-670

Завдання 671-682

§ 19. Перпендикуляр і похила, їх властивості

Завдання 683-690

Завдання 691-700

Завдання 701-707

§ 20. Синус, косинус і тангенс гострого кута і прямокутного трикутника. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника

Завдання 711-720

Завдання 721-730

Завдання 731-740

Завдання 741-755

§ 21. Розв’язування прямокутних трикутників

Завдання 756-775

Домашня самостійна робота № 4

Завдання для самоперевірки до §§ 18-21

Вправи для повторення розділу 3

Завдання 776-790

Завдання 791-800

Завдання 801-810

Розділ 4. Многокутники. Площі многокутників

§ 22. Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола

Завдання 810-820

Завдання 821-830

Завдання 831-842

§ 23. Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

Завдання 843-850

Завдання 851-860

Завдання 861-870

Завдання 871-881

§ 24. Площа паралелограма

Завдання 882-890

Завдання 891-900

Завдання 901-907

§ 25. Площа трикутника

Завдання 908-920

Завдання 921-930

Завдання 931-940

§ 26. Площа трапеції

Завдання 941-950

Завдання 951-960

Завдання 961-975

Домашня самостійна робота № 5

Завдання для перевірки знань до §§ 22-26

Вправи для повторення розділу 4

Завдання 976-990

Завдання 991-1000

Завдання 1001-1009

Завдання для перевірки знань за курс геометрії 8 класу

Задачі підвищеної складності

Завдання 1011-1019

Завдання 1021-1030

Завдання 1031-1040

Завдання 1041-1051