ГДЗ до підручника «Геометрія» А.П. Єршової. 8 клас

Задачі для підготовки до контрольної роботи № 4

1. S = 180°(n - 2); 1080° = 180°(n - 2); n - 2 = 6; n = 8.

2. Sкв = а2; 144 = а2; а = 12 см. Нехай b і с — сторони прямокутника, тоді b = 12 - 2 = 10 см, с = 2 • 12 = 24 см. Sпр = bс = 10 • 24 = 240 см2.

4. Нехай ABCD — даний ромб, ВН — його висота.

5. Нехай a i b — сторони даного паралелограма, тоді S = 15а = 18b. Оскільки сторони рівновеликого йому паралелограма дорівнюють 3а і 3b, то 3а • h1 = 15а; 3b • h1 = 18b; отже, h1 = 5 см, h2 = 6 см.