ГДЗ до підручника «Алгебра» А.Г. Мерзляка. 9 клас

Оскільки кожний член послідовності, починаючи з другого, дорівнює попередньому члену, помноженому на одне й те ж число 7, то дана послідовність є геометричною прогресією.

х1 = 71+1 = 72 = 49; q = 7.

Відповідь: так; x1 = 49; q = 7.

18.34. (3х)2 = х • 18; 9х2 - 18х = 0;

9х(х - 2) = 0; х = 0 або х - 2 = 0; х = 0 або х = 2; х = 0 умові задачі не задовольняє.

Відповідь: 2.

18.35. (2у)2 = -1 • (-8); 4y2 = 8; у2= 2; y = √2 або y = √2.

Відповідь: -√2; √2.

18.38. b1; ...; b1+k; bn-k; ...; bn.

bk+1 • bn-k = b1 • qk+1-1 • b1 • qn-k-1 = b12 • qn-1;

b1 • bn = b1 • b1 • qn-1 = b12 • qn-1.

Оскільки b12qn-1 = b12qn-1, то bk+1 • bn-k = b1 • bn, що й треба було довести.