ГДЗ до підручника «Алгебра» О.С. Істера. 9 клас

Розділ 1. Нерівності

§ 1. Лінійне рівняння з однією змінною

Завдання 1-10

Завдання 11-20

Завдання 21-30

Завдання 31-38

§ 2. Основні властивості числових нерівностей

Завдання 39-50

Завдання 51-60

Завдання 61-70

Завдання 71-75

§ 3. Почленно додавання і множення нерівностей

Завдання 77-90

Завдання 91-100

Завдання 101-110

Завдання 111-114

§ 4. Нерівності зі змінними. Розв’язок нерівності

Завдання 116-130

Завдання 131-140

§ 5. Числові проміжки. Об’єднання та переріз множин

Завдання 141-150

Завдання 151-160

Завдання 161-170

Завдання 171-174

§ 6. Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

Завдання 177-190

Завдання 191-200

Завдання 201-210

Завдання 211-220

Завдання 221-224

§ 7. Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування

Завдання 227-240

Завдання 241-250

Завдання 251-261

Домашня самостійна робота № 1

Завдання для перевірки знань до §§1-7

Вправи для повторення розділу 1. Нерівності

Завдання 263-270

Завдання 271-280

Завдання 281-290

Завдання 291-300

Завдання 301-310

Завдання 311-320

Завдання 321-326

Розділ 2. Квадратична функція

§ 8. Функція. Область визначення, область значень і графік функції

Завдання 328-340

Завдання 341-350

Завдання 351-362

§ 9. Властивості функції

Завдання 363-370

Завдання 371-380

Завдання 381-388

§ 10. Найпростіші перетворення графіків функцій

Завдання 390-400

Завдання 401-410

Завдання 411-418

§ 11. Функція у = ах2 + bx + с, а ≠ 0. Її графік і властивості

Завдання 420-430

Завдання 431-440

Завдання 441-450

Завдання 451-460

Завдання 461-471

Домашня самостійна робота № 2

Завдання для перевірки знань до §§ 8-11

§ 12. Квадратна нерівність

Завдання 473-480

Завдання 481-490

Завдання 491-500

Завдання 501-510

Завдання 511-522

§ 13. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

Завдання 523-530

Завдання 531-540

Завдання 541-552

§ 14. Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель текстових і прикладних задач

Завдання 555-570

Завдання 571-580

Завдання 581-587

Домашня самостійна робота № 3

Завдання для перевірки знань до §§12-14

Вправи для повторення розділу 2. Квадратична функція

Завдання 589-600

Завдання 601-610

Завдання 611-620

Завдання 621-630

Завдання 631-640

Завдання 641-650

Завдання 651-660

Завдання 661-665

Розділ 3. Числові послідовності

§ 15. Числові послідовності

Завдання 667-680

Завдання 681-688

§ 16. Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

Завдання 690-700

Завдання 701-710

Завдання 711-720

Завдання 721-726

§ 17. Сума n перших членів арифметичної прогресії

Завдання 728-740

Завдання 741-750

Завдання 751-761

§ 18. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії

Завдання 763-770

Завдання 771-780

Завдання 781-790

Завдання 791-798

§ 19. Формула складних відсотків

Завдання 801-809

§ 20. Сума n перших членів геометричної прогресії

Завдання 810-820

Завдання 821-830

Завдання 831-840

Домашня самостійна робота № 4

Задачі для перевірки знань до §§ 15-20

Вправи для повторення розділу 3. Числові послідовності

Завдання 842-850

Завдання 851-860

Завдання 861-870

Завдання 871-880

Завдання 881-892

Розділ 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

§ 21. Комбінаторні задачі. Комбінаторні правила суми і добутку

Завдання 896-910

Завдання 911-920

Завдання 921-928

§ 22. Випадкова подія. Частота і ймовірність випадкової події

Завдання 929-940

Завдання 941-950

Завдання 951-956

§ 23. Класичне означення ймовірності

Завдання 957-970

Завдання 971-980

Завдання 981-992

§ 24. Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки

Завдання 993-1000

Завдання 1001-1006

Домашня самостійна робота № 5

Завдання для перевірки знань до §§ 21-24

Вправи для повторення розділу 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

Завдання 1007-1020

Завдання 1021-1030

Завдання 1031-1043

Задачі підвищеної складності

Завдання 1044-1050

Завдання 1051-1060

Завдання 1061-1070

Завдання 1071-1080

Завдання 1081-1090

Завдання 1091-1100

Завдання 1101-1110

Завдання 1111-1120

Завдання 1121-1126Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.