ГДЗ до підручника «Алгебра» А.Г. Мерзляка. 8 клас

§ 2. Квадратні корені. Дійсні числа

350. 1) Якщо х = -6, то у = (-6)2 = 36;

якщо х = 0,8, то у = 0,82 = 0,64;

якщо х = -1,2, то у = (-1,2)2 = 1,44;

якщо х = 150, то у = (150)2 = 22 500;

2) якщо у = 49, то х = ±7;

якщо у = 0, то х = 0;

якщо у = 2500, то х = ±50;

якщо у = 0,04, то х = ±0,2.

351. 1) А(-8; 64), 64 = (-8)2 — правильна рівність, графік функції проходить через точку А;

2) В(-9; -81), -81 = (-9)2 — неправильна рівність, бо (-9)2 = 81, тому графік функції не проходить через точку В;

3) С(0,5; 2,5), оскільки (0,5)2 = 0,25, то графік функції не проходить через точку С;

4) D(0,1; 0,01), оскільки (0,1)2 = 0,01, то графік функції проходить через точку D.

353. 1) х2 = х - 1. Побудуємо в одній системі координат графіки функцій у = х2 та у = х - 1 та знайдемо точки їх перетину. y = x2 — парабола; у = х - 1 — пряма:

x

0

1

y

-1

0

Точок перетину немає.

Відповідь: рівняння не має розв’язків.