ГДЗ до підручника «Алгебра» А.Г. Мерзляка. 8 клас

261. 1) 6,1 • 1019 > 6,15 • 1018;

2) 1,5 • 10-9 < 0,9 • 10-8.

262. Зведемо величини до одного порядку.

Планета

Відстань, км

Венера

1,082 • 108

Земля

1,495 • 108

Марс

2,28 • 108

Меркурій

0,5790 • 108

Нептун

44,97 • 108

Сатурн

14,27 • 108

Уран

28,71 • 108

Юпітер

7,781 • 108

1) На найменшій відстані знаходиться Меркурій, а на найбільший Нептун.

2) Сатурн далі, ніж Марс.

3) У мільйонах кілометрів.

Планета

Відстань, км

Меркурій

57,9

Венера

108,2

Земля

149,5

Марс

228

Юпітер

778,1

Сатурн

1427

Уран

2871

Нептун

4497

263. Зведемо величини до одного порядку:

Елемент

Маса атома, кг

Нітроген

2,32 • 10-26

Алюміній

4,48 • 10-26

Гідроген

0,166 • 10-26

Гелій

0,664 • 10-26

Ферум

9,28 • 10-26

Аурум

32,7 • 10-26

Купрум

10,5 • 10-26

Натрій

3,81 • 10-26

Станум

19, • 10-26

Уран

39,5 • 10-26

1) Маса Гідрогену найменша, а маса Урану найбільша.

2) Купруму більша ніж Натрію

Елемент

Маса атома, кг

Уран

3,95 • 10-25

Аурум

3,27 • 10-25

Станум

1,97 • 10-25

Купрум

1,05 • 10-25

Ферум

0,928 • 10-25

Алюміній

0,448 • 10-25

Натрій

2,32 • 10-26

Нітроген

2,32 • 10-26

Гелій

6,64 • 10-27

Гідроген

1,66 • 10-27

1) Найбільші запаси заліза, а найменші запаси золота.

2) Запаси цинку більші, ніж нікелю.

Речовина

Запаси, т

Залізо

8,8 • 1010

Фосфати

1,98 • 1010

Хром

4,4 • 109

Мідь

2,8 • 109

Алюміній

1,1 • 109

Марганець

6,35 • 108

Цинк

1,12 • 108

Нікель

6,8 • 107

Олово

4,76 • 106

Вольфрам

1,3 • 106

Ртуть

1,15 • 105

Золото

1,1 • 104

266. 1) 88 200 : 105 • 100 = 84 000 (мешканців) — рік тому;

2) 84 000 : 105 • 100 = 80 000 (мешканців) два роки тому.

Відповідь: 80 000.

269. 1) 25n2 + 65n + 42,25 - 4n2 - 2n - 0,25 = 21n2 + 63n + 42 = 21(n2 + 3n + 2). Доведемо, що n2 + 3n + 2 кратне двом.

1) Якщо n — парне, то n2 — парне, 3n — парне, тоді сума n2 + 3n + 2 — парна.

2) Якщо n — непарне, то n2 — непарне, 3n — непарне, тоді сума n2 + 3n + 2 — парна. Отже, вираз кратний 42.