ГДЗ до підручника «Алгебра» Г.П. Бевза. 8 клас

§ 18. Функція у = √х

837. а) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

б) 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5.

838. а) Функція у = √х є зростаючою;

б) функція у = -√х є спадною.

839. а) √х = 0; х = 0;

б) √x = -1; немає розв’язків;

в) √х = 2; х = 4.

840. а) у = 1 і у = √х — 1 спільна точка;

б) у = -5 і у = -√x — 1 спільна точка;

в) у = 1 і y = -√x — немає спільних точок;

г) у = √х і у = -5 — немає спільних точок.

841. у = √х

х

0

0,25

1

2,25

4

6,25

7,84

9

12,25

14,44

16

у

0

0,5

1

1,5

2

2.5

2,8

3

3,5

3,8

4

842. а) 0,9; 1,1; 1,4; 1,5; 2,2;

б) 0,25; 1,7; 2,9; 4; 5,8.

843. А; D; E.

844. А — так; В — ні; С — ні; К — так.

845. а) 0,7; 1; 1,7; 2,1;

б) 0,25; 1; 2,2; 4;

в) 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

846. у = 2√х;

1 — Ч, 2 — Е, 3 — Б, 4 — О, 5 — Т, 6 — А, 7 — Р, 8 — Ь, 9 — О, 10 — В.

Відповідь: Чеботарьов.

850. а) у = √х, у = х2, х ≥ 0.

Графіки у = √x і у = х2 симетричні відносно прямої у = х.