ГДЗ до підручника «Алгебра» Г.П. Бевза. 8 клас

593. 1) у = х2; а) так; б) ні; в) так; г) ні; ґ) так; д) ні;

2) у = -х2; а) ні; б) так; в) ні; г) так; ґ) ні; д)так.

594. Проведемо проізвольну пряму, паралельну осі Оу. Вона перетне вісь Ох у т. А. Ця точка буде мати координати (х; 0). Цьому значенню х відповідає число х2. Отже, ця пряма неодмінно перетне графік у = х2 у точці з координатами (х; х2). Пряма, паралельна осі Ох, перетне графік у = х2, якщо вона розташована вище осі Ох. Пряма, розташована нижче осі Ох, його не перетне.

595. y = х2, y < 9 при |х| < 3, тобто -3 < х < 3; у > 9 при |х| > 3, тобто х < -3 або х > 3.

597. y = х2; 22 - 12 = 4 - 1 = 3;

42 - 32 = 16 - 9 = 7. Функція зростає швидше на проміжку від 3 до 4.

598. y = х2.

x

-3

-2

-1

1

2

3

y

9

4

1

1

4

9

y = |х|

x

-3

-2

-1

1

2

3

y

3

2

1

1

2

3

Обидва графіки розташовані в І і II чвертях. Але графік у = х2 — це крива, що зветься параболою. Графік у = |х| — це два промені, що виходять з початку координат.

599. S = пR2

R

1

2

3

4

S

п

4п

9п

16п