ГДЗ до підручника «Алгебра» H.А. Тарасенкової. 7 клас

Розділ 1. Тотожно рівні вирази

§ 1. Числові вирази

Завдання 1-10

Завдання 11-20

Завдання 21-30

Завдання 31-40

Завдання 41-48

§ 2. Вирази зі змінними

Завдання 51-60

Завдання 61-70

Завдання 71-84

§ 3. Перетворення виразів

Завдання 94-100

Завдання 101-110

Завдання 111-120

Завдання 121-131

§ 4. Тотожність

Завдання 132-140

Завдання 141-150

Завдання 151-160

Завдання 161-169

Розділ 2. Одночлени

§ 5. Степінь з натуральним показником

Завдання 170-180

Завдання 181-190

Завдання 191-200

Завдання 201-210

Завдання 211-220

Завдання 221-230

Завдання 231-241

§ 6. Дії зі степенями

Завдання 242-250

Завдання 251-260

Завдання 261-270

Завдання 271-280

Завдання 281-290

Завдання 291-300

Завдання 301-310

Завдання 311-323

§ 7. Одночлен. Дії з одночленами

Завдання 324-330

Завдання 331-340

Завдання 341-350

Завдання 351-360

Завдання 361-371

Розділ 3. Многочлени

§ 8. Многочлен та його стандартний вигляд

Завдання 372-380

Завдання 381-390

Завдання 391-400

Завдання 401-410

Завдання 411-420

§ 9. Додавання і віднімання многочленів

Завдання 422-430

Завдання 431-440

Завдання 441-450

Завдання 451-460

Завдання 461-471

§ 10. Множення многочленів

Завдання 472-480

Завдання 481-490

Завдання 491-500

Завдання 501-513

§ 11. Квадрат двочлена

Завдання 515-530

Завдання 531-540

Завдання 541-550

Завдання 551-560

Завдання 561-570

Завдання 571-584

§ 12. Різниця квадратів

Завдання 585-600

Завдання 601-610

Завдання 611-620

Завдання 621-630

Завдання 631-644

§ 13. Сума і різниця кубів

Завдання 645-660

Завдання 661-670

Завдання 671-680

Завдання 681-690

Завдання 691-701

§ 14. Розкладання многочленів на множники

Завдання 702-710

Завдання 711-720

Завдання 721-730

Завдання 731-740

Завдання 741-750

Завдання 751-760

Завдання 761-770

Завдання 771-781

Розділ 4. Функції

§ 15. Що таке функція

Завдання 783-790

Завдання 791-800

Завдання 801-810

Завдання 811-823

§ 16. Координатна площина. Графік функції

Завдання 824-830

Завдання 831-840

Завдання 841-850

Завдання 851-860

Завдання 861-870

Завдання 871-881

§ 17. Лінійна функція. Розв’яжіть задачі

Завдання 882-890

Завдання 891-900

Завдання 901-910

Завдання 911-920

Завдання 921-930

Завдання 931-945

§ 18. Пряма пропорційність. Розв’яжіть задачі

Завдання 946-960

Завдання 961-970

Завдання 971-987

Розділ 5. Лінійні рівняння та їх системи

§ 19. Рівняння. Властивості рівносильності рівнянь

Завдання 988-1000

Завдання 1001-1010

Завдання 1011-1016

§ 20. Лінійне рівняння з однією змінною

Завдання 1017-1030

Завдання 1031-1040

Завдання 1041-1054

§ 21. Лінійне рівняння з двома змінними

Завдання 1055-1070

Завдання 1071-1077

§ 22. Графік лінійного рівняння з двома змінними

Завдання 1078-1090

Завдання 1091-1100

§ 23. Система двох лінійних рівнянь із двома змінними

Завдання 1101-1110

Завдання 1111-1120

§ 24. Аналітичні способи розв’язування систем лінійних рівнянь із двома змінними

Завдання 1121-1130

Завдання 1131-1140

Завдання 1141-1150

Завдання 1151-1160

Завдання 1161-1169

Завдання 1171-1180

Завдання 1181-1186

Повторення. Задачі і вправи на повторення

Розділ 1. Вирази і тотожності

Завдання 1-10

Завдання 11-25

Розділ 2. Одночлени

Завдання 1-10

Завдання 11-26

Розділ 3. Многочлени

Завдання 1-10

Завдання 11-20

Завдання 21-35

Розділ 4. Функції

Завдання 1-10

Завдання 11-20

Завдання 21-30

Розділ 5. Лінійні рівняння та їх системи

Завдання 1-10

Завдання 11-20

Завдання 21-32