ГДЗ до підручника «Алгебра» А.Г. Мерзляка. 7 клас

831. 1)

2) Якщо х = -2, то у = 2; якщо х = 0, то у = 3; якщо х = 3, то у = 2.

3) Якщо у = -2, то х = 5; якщо у = 0, то х = 4; якщо у = 2, то х = -2 і х = 3.

832. y = x2 - 1.

x

-2

-1

0

1

2

3

y

3

0

-1

0

3

8

2)

3) Значення функції менші від нуля при -1 < х < 1; значення функції більші від нуля при -2 ⩽ х < -1 і 1 < х ⩽ 3.

4) Область значень функції -1 ⩽ у ⩽ 8.

833. у = 4 - х2, де -3 ⩽ х ⩽ 2.

x

-3

-2

-1

0

1

2

y

-5

0

3

4

3

0

2)

3) Значення функції менші від нуля при -3 ⩽ х < -2; значення функції більші від нуля при -2 < х < 2.

4) Область значень функції -5 ⩽ у ⩽ 4.

834. 1) Твердження неправильне.

2) Твердження правильне.

835. 1) у = х2 - 16х. Точка перетину з віссю Оу: (0; 0).

Точка перетину з віссю Ох: х2 - 16х = 0; х(х - 16) = 0; х = 0 або х = 16; (16; 0).

2) у = |х| - 2. Точка перетину з віссю у: х = 0; у = -2; (0; -2).

Точка перетину з віссю х: у = 0; |х| -2 = 0; |х| = 2; х = 2 або х = -2; (2; 0), (-2; 0).

3) у = х3 - 9х. Точка перетину з віссю у: х = 0; у = 0; (0; 0).

Точка перетину з віссю х: у = 0; x3 - 9х = 0; х(х2 - 9) = 0; х(х - 3)(х + 3) = 0; х = 0; х = 3; х = -3;(0; 0), (3; 0), (-3; 0).

4) у = 0,8х. Точка перетину з віссю у: х = 0; у = 0; (0; 0).

Точка перетину з віссю х: у = 0; 0,8х = 0; х = 0; (0; 0).

836. 1) у = 36 - 9х. Точка перетину з віссю у: (0; 36).

Точка перетину з віссю х: у = 0; 36 - 9х = 0; 9х = 36; х = 36 : 9; х = 4; (4; 0).

2) у = х2 + х. Точка перетину з віссю у: (0; 0).

Точка перетину з віссю х: у = 0; х2 + х = 0; х(х + 1) = 0; х = 0; х = -1; (0; 0), (-1; 0).

3) у = 49 - х2. Точка перетину з віссю у: (0; 49).

Точка перетину з віссю х: 49 - х2 = 0; (7 - х)(7 + х) = 0; х = 7; х = -7; (7; 0), (-7; 0).

837. y = 1 - x

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

y

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

838. f(х) = 1,5х + 1

x

-4

-3

-2

-1

0

1

2

y

-5

-3,5

-2

-0,5

1

2,5

4

839.

840.