ГДЗ до підручника «Алгебра» А.Г. Мерзляка. 7 клас

371. 1) * • (а - b + с) = -abc + b2c - bc2; * = -bc;

2) *(ab - b2) = a3b - a2b2; * = a2;

3) -3a2(* - *) = 6a3 + 15a4; -3a2(-2a - 5a2) = 6a3 + 15a4.

372. 1) (x - y) • * = x2y2 - x3 - y;* = -x2y;

2) (-9x2 + *) • у = * + y4; (-9x2 + y3)y = -9x2y + y4;

3) (1,4x - *) • 3x = * - 0,6x3; (1,4x - 0,2x2) • 3x = 4,2x2 - 0,6x3;

4) *(* - x2y5 + 5y6) = 8x3y3 + 5x3y8 - •; -5xy3(-1,6x2 - x2y5 + 5y3) = 8x3y3 + 5x3y8 - 25xy6.

378. х см — початкова ширина прямокутника, тоді 3х см — початкова довжина прямокутника. Його площа х • 3х = 3х2 (см2). Якщо ширину зменшити на 6 см, то ширина буде дорівнювати (х - 6) см, площа прямокутника буде дорівнювати (х - 6) • 3х см2. За умовою 3х2 - (х - 6) • 3х = 144; 3х2 - 3х2 + 18х = 144; 18х = 144; х = 144 : 18; х = 8 (см) — початкова ширина прямокутника.

379. Нехай ширина прямокутника х см, тоді довжина прямокутника (х + 8) см. Його площа х(х + 8) см2. Якщо довжина збільшилася на 6 см, то довжина (х + 14) см і площа його х(х + 14) см2. Площа збільшилася на 72 см2, отже, х(х + 14) - х(х + 8) = 72; х2 + 14х - х2 - 8х = 72; 6х = 72; х = 72 : 6; х = 12 (см) — ширина даного прямокутника.

12 + 8 = 20 (см) — довжина даного прямокутника; Р = (12 + 20) • 2 = 64 см.