ГДЗ до підручника «Алгебра» А.Г. Мерзляка. 7 клас

21. 1) а + b - с = -8 - 4 = -12;

2) 0,5(а + b) + с = 0,5 • (-8) + 4 = -4 + 4 = 0;

3) 3ас + 3bс = 3с(а + b) = 3 • 4 • (-8) = -96.

22. 1) (n - m) • k = -5 • (-2) = 10;

2) 2m - 2n + 3k = 2(m - n) + 3k = 2 • 5 + 3 • (-2) = 10 - 6 = 4.

26. 1) Число 5 — корінь рівняння 3х + 1 = 21 - х, бо 3 • 5 + 1 = 21 - 5, 16 = 16 — правильно;

2) Число -2 не є коренем рівняння х(х + 4) = 4, бо -2 • (-2 + 4) = 4, -4 = 4 — неправильно.

27. 1) 0,3х = 9; х = 9 : 0,3; х = 30;

2) -2х = 3; х = 3 : (-2); х = -1,5;

3) 15х = 0; х = 0 : 15; х = 0.

28. 1) 2(х - 3у + 4z) = 2х - 6у + 8z;

2) -0,4(-5 + 1,5y) = 2 - 0,6у.

29. 1) 4а + 9а - 18а + а = (4 + 9 - 18 + 1)а = -4а;

2) 1,2а - а + b - 2,1b = 0,2а - 1,1b.

30. 1) (х + 3,2)-(х + 4,5) = х + 3,2 - х - 4,5 = -1,3;

2) 1,4(а - 2) - (6 - 2а) = 1,4а - 2,8 - 6 + 2а = 3,4а - 8,8.

31. 1) 2х - 7 = х + 4; х = 11;

2) -0,7(5 - х) = -4,9; -3,5 + 0,7х = -4,9; 0,7х = -4,9 + 3,5; 0,7х = -1,4; х = -1,4 : 0,7; х = -2.