ГДЗ до підручника «Алгебра» В.Р. Кравчука. 7 клас

661. у = -2х + 3; у = 1; -2х + 3 = 1; -2х = 1 - 3; -2х = -2; х = -2 : (-2); х = 1.

у = -2х + 3; у = 5; -2х + 3 = 5; -2х = - 5 - 3; -2х - 2; х = 2 : (-2); х = -1.

662.

x

-4

-2

0

2

4

y

-2

-1

0

1

2

а) х = -2, то у = -1; х = 2, то у = 1;

б) у = -1, х = -2; у = 1, х = 2;

в) область визначення функції: -4; -2; 0; 2; 4;

г) область значень функції: -2; -1; 0; 1; 2.

664.

x

-12

-6

-4

-3

-10

-12

24

-24

y

-6

0

2

3

-4

-6

30

18

у = х + 6; у = -12 + 6 = -6; y = -6 + 6 = 0;

у = 24 + 6 = 30; у = -24 + 6 = -18;

х = y - 6; х = 2 - 6 = -4; х = 3 - 6 = -3;

х = -4 - 6 = -10; х = -6 - 6 = -12.

665. s = 7 - 10 • t

s = 7 - 10 • 0,5 = 7 - 2 = 5 (км).

666. m = 4 • n + 1.

Якщо n = 50, то 4 • 50 + 1 = 201.

667. y = х2 - 4х + 2.

а) у = 2;

2 = х2 - 4х + 2;

х2 - 4х = 0;

х(х - 4) = 0;

х = 0;

х - 4 = 0,

х = 4;

б) у = -2;

-2 = х2 - 4х + 2;

х2 - 4х + 4 = 0;

(х - 2)2 = 0;

х - 2 = 0;

х = 2.

668. у = х2 + 2х - 3.

а) х2 + 2х - 3 = -3;

х2 + 2х = 0;

х(х + 2) = 0;

х = 0;

х + 2 = 0,

х = -2;

б) х2 + 2х - 3 = -4;

х2 + 2х + 1 = 0;

(х + 1)2 = 0;

х + 1 = 0;

х = -1.

669. y = 3х - 1.

x

-6

-3

0

3

6

9

y

-19

-10

-1

8

17

26

у = 3 • (-6) - 1 = -18 - 1 = -19;

y = 3 • (-3) - 1 = -9 - 1 = -10;

y = 3 • 0 - 1 = -1;

y = 3 • 3 - 1 = 8;

y = 3 • 6 - 1 = 18 - 1 = 17;

y = 3 • 9 - 1 = 27 - 1 = 26.

670. у = х2 + 6х + 10 = (х2 + 6х + 9) + 1 = (х + 3)2 + 1 > 0.

Функція не може набувати від’ємних значень.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.