ГДЗ до підручника «Алгебра» В.Р. Кравчука. 7 клас

401. а) (2а + 3) + (5а - 2) = 2а + 3 + 5а - 2 = 7а + 1;

б) 5х3 - 3х2 + 2х + (х3 + 3х2 - 2) = 5х3 - 3х2 + 2х + х3 + 3х2 - 2 = 6х3 + 2х - 2;

в) 2х2 - 3ху + у2 + (х2 + 2ху - у2) = 2х2 - 3ху + у2 + х2 + 2ху - у2 = 3х2 - ху;

г) -22 - 2х + 3 + (2х2 - 5) + (-2х + 2) = -х2 - 2х + 3 + 2х2 - 5 - 2х + 2 = х2 - 4х.

402. а) (3с2 - 4с + 1) - (3с2 + с - 5) = 3с2 - 4с + 1 - 3с2 - с + 5 = -5с + 6;

б) 3х3 - 4х2 + 3х - 4 - (-3х3 - 4х2 + 11) = 3х3 - 4х2 + 3х - 4 + 3х3 + 4х2 - 11 = 6х3 + 3х - 15;

в) 2а5 - 8а4 + а2 + 5 - (-8а4 + а3 - 2а - 5) = 2а5 - 8а4 + а2 - 5 + 8а4 - а3 + 2а + 5 = 2а5 + а2 - а3 + 2а;

г) (-ab + 3а2b + 3) - (2аb - 5 + 3a2b) = -ab + 3а2b + 3 - 2аb + 5 - 3а2b = -3аb + 8.

403. а) а(4а - 3) = 4а2 - 3а;

б) 2b(b2 + 5b - 2) = 2b3 + 10b2 - 4b;

в) (х2 + 3х + 2) • 2х = 2х3 + 6х2 + 4х;

г) (3с2 + 3с - 2) • (-2с2) = -6с4 - 6с3 + 4с2;

д) (а - 2)(3а - 4) = 3а2 - 4а - 6а + 8 = 3а2 - 10а + 8;

е) (n - 2m)(n + 2m) = n2 - 4m2;

є) (а - 6)(2а2 - а + 3) = 2а3 - а2 + 3а - 8а2 + 6а - 18 = 2а3 - 9а2 + 9а - 18;

ж) (2с - d + 3)(3с + 2d) = 6с2 + 4cd - 3cd - 2d2 + 9с + 6d = 6с2 + cd - 2d2 + 9с + 6d.

404. а) (х2 - 2х + 1)(х2 + х - 4) = х4 + х3 - 4х2 - 2х3 - 2х2 + 8х + х2 + х - 4 = х4 - х3 - 5х2 + 9х - 4;

б) (х + 2)(3х - 1)(2х + 7) = (3х2 - х + 6х - 2)(2х + 7) = 6х3 + 21х2 - 2х2 - 7х + 12х2 + 42х - 4х - 14 = 6х3 + 31х2 + 31x - 14;

в) (m - 4n)(4m2 + mn - n2) = 4m3 + m2n - mn2 - 16m2n - 4mn2 + 4n3 = 4m3 - 15m2n - 5mn2 + 4n3;

г) (-ab2 + 4a3)(4a2b + b3) = -4a3b3 - ab5 + 16a5b + 4a3b3 = 16a5b - ab5.

405. a) (4 - 3b)(b - 3) + (5b - 4)(3b - 3) = 4b - 12 - 3b2 + 9b + 15b2 - 15b - 12b + 12 = 12b2 - 14b;

б) (8 - 2x)(2 + x) + (x - 2)(4 + 2x) = 16 + 8x - 4x - 2x2 + 4x + 2x2 - 8 - 4x = 4x + 8;

в) ab(2a - b - 1) - (2a - 1)(ab - 1) = 2a2b - ab2 - ab - 2a2b + 2a + ab - 1 = -ab2 + 2a - 1;

г) (n + 2)(n2 - 2n - 3) - (n - 3)(n2 + 3n + 2) = n3 - 2n2 - 3n + 2n2 - 4n - 6 - n3 - 3n2 - 2n + 3n2 + 9n + 6 = 0;

д) (a + b - c)(a - b + c) - (a - b - c)(a + b + c) = a2 - ab + ac + ab - b2 + bc - ac + bc - c2 - a2 - ab - ac + ab + b2 + bc + ac + bc + c2 = 4bc;

406. a) (a + 1)(a2 - 4) = (a2 - a - 2)(a + 2);

(a + 1)(a2 - 4) = a3 - 4a + a2 - 4;

(a2 - a - 2)(a + 2) = a3 + 2a2 - a2 - 2a - 2a - 4 = a3 + a2 - 4a - 4;

ліва частина дорівнює правій; тотожність доведено;

б) х2 + (а + b) • х + db = (х + a)(a + b);

х2 + (а + b) • х + ab = x2 + ax + bx + ab;

(x + a)(x + b) = x2 + bx + ax + ab;

тотожність доведено;

в) b8 + b4 + 1 = (b4 - b2 + 1)(b4 + b2 + 1);

(b4 - b2 + 1)(b4 + b2 + 1) = b8 + b6 + b4 - b6 - b4 - b2 + b4 + b2 + 1 = b8 + b4 + 1;

тотожність доведено;

г) a4 + a2b2 + b4 = (a2 - ab + b2)(a2 + ab + b2);

(a2 - ab + b2)(a2 + ab + b2) = a4 + a3b + a2b2 - a3b - a2b2 - ab3 + a2b2 + ab3 + b4 = a4 + a2b2 + b4;

тотожність доведено.

407. а) 4x(2x + 1) - 8x2 = -4;

8x2 + 4x - 8x2 = -4;

4x = -4;

x = -1.

Відповідь: -1.

б) (x + 3)(x - 1) + 6 = x2;

x2 - x + 3x - 3 + 6 = x2;

3x - x = 3 - 6;

2x = -3;

x = -1,5.

Відповідь: -1,5.

408. (3n + 1)(2n - 1) + n + 7 = 6n2 - 3n + 2n - 1 + n + 7 - 6n2 + 6 = 6(n2 + 1) — ділиться на 6.

409. (5x + 1)(5x + 3) - 5x(5x + 4) = 25x2 + 15x + 5x + 3 - 25x2 - 20x = 3.

410. Довжина прямокутника х см. Ширина прямокутника (12 - x) cм. Площа прямокутника х(12 - х) см2. Якщо довжина прямокутника (х + 3) см, а ширина прямокутника 12 - х - 2 = (10 - х) см, то площа прямокутника (х + 3)(10 - х) см2.

Рівняння: х(12 - х) = (х + 3)(10 - х) + 5;

12х - х2 = 10х - х2 + 30 - 3х + 5;

12х - 10х = 30 + 5;

5х = 35;

х = 7.

Довжина прямокутника 7 см, ширина 5 см.

Відповідь: 7 см; 5 см.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.