ГДЗ до підручника «Алгебра» В.Р. Кравчука. 7 клас

373. 1750 • 0,16 = 280; 280 - 4 = 276 (м).

Відповідь: 276 м.

374. a) 2 + c + d = 2 + (c + d) = 2 - (-c - d);

б) a + b - 4 = a + (b - 4) = a - (-b + 4);

в) х - у - 3 = х + (-у - 3) = x - (y + 3);

г) 2m - 3n + k = 2m + (-3n + k) = 2m - (3n - k).

377. а) ах + ау + 5х + 5у = а(х + у) + 5(х + у) = (х + у)(а + 5);

б) 2а - 2b + an - bn = 2(а - b) + n(а - b) = (a - b)(2 + n).

378. a) ax + ay + 4х + 4у = a(x + у) + 4(х + у) = (х + у)(а + 4);

б) 7х + by + 7у + bх = 7(х + у) + b(х + у) = (х + y)(7 + b);

в) 6m - 6n + am - an = 6(m - n) + а(m - n) = (m - n)(6 + а);

г) 6m - 6n - am + an = 6(m - n) - а(m - n) = (m - n)(6 - a);

д) (ma - nа) + mb - nb = a(m - n) + b(m - n) = (m - n)(a + b);

e) 5a - bx - 5b + ax = 5(a - b) + x(a - b) = (a - b)(5 + x);

ж) 4ay + 3 - 3y - 4a = (4aу - 4a) + (3 - 3y) = 4a(y - 1) + 3(1 - y) = (y - 1)(4a - 3).

379. a) 2a + 2b + xa + xb = 2(a + b) + x(a + b) = (a + b)(2 + x);

б) ma - mb + 3a - 3b = m(a - b) + 3(a - b) = (a - b)(m + 3);

в) ka - kb - 5a + 5b = k(a - b) - 5(a - b) = (a - b)(k - 5);

г) 6c - ac - ab + 6b = c(6 - a) + h(6 - a) = (6 - a)(c + b);

д) x + у - bx - by = (x + y) - b(x + y) = (x + y)(1 - b);

e) 7am - 7m + 5ax - 5x = 7m(a - 1) + 5x(a - 1) = (a - 1)(7m + 5x).

380. a) a3 + a2 + a + 1 = a2(a + 1) + (a + 1) = (a + 1)(a2 + 1);

б) x3 - 4x2 + 2x - 8 = x2(x - 4) + 2(x - 4) = (x - 4)(x2 + 2);

в) b2 - ab - 2b + 2a = b(b - a) - 2(b - a) = (b - a)(b - 2);

г) 10x + xy + 10y + x2 = 10x + 10y + xy + y2 = 10(x + y) + y(x + y) = (x + y)(10 + у);

д) 3a - ax + 3x - x2 = a(3 - x) + x(3 - x) = (3 - x)(a + x);

e) xya - xy + 5a - 5 = xy(a - 1) + 5(a - 1) = (a - 1)(xy + 5).Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.