ГДЗ до підручника «Алгебра» В.Р. Кравчука. 7 клас

251. a) (-a + а2) - (3a2 - 2 + 2a) = -a + a2 - 3a2 + 2 - 2a = -2a2 - 3a + 2;

б) (7x3 - 4x) - (8x - 3x3) - (x3 + x) = 7x3 - 4x - 8x + 3x3 - x3 - x = 9x3 - 13x.

254. a) (-2a3b3 + ab3) - (a2b3 - 3ab3) - (4ab3 - 4а2b3) = -2a2b3 + ab3 - a2b3 + 3ab3 - 4ab3 + 4a2b3 = a2b3;

б) 3x5 + x4 - (2x - 3x4 + 12) - (3х5 + 2x4 - 3) - (3x4 + 2) = 3х5 + x4 - 2x + 3x4 - 12 - 3х5 - 2x4 + 3 - 3x4 - 2 = -x4 - 2x - 11;

в) 5xy - (x2 + 4xy - (-x2 + xy)) = 5xy - (x2 + 4xy + x2 - xy) = 5xy - x2 - 4xy - x2 + xy = 2xy - 2x2;

г) -4a2 + b + (-7b - 2 + a2 - (2a2 - (b - 1))) = -4a2 + b - 7b - 2 + a2 - 2a2 + b + 1 = -5a2 - 5b - 3.

255. a) 7x4 - (4x2 - x4 + 3x) - (-3x2 + 8x4 + 2x) = 7x4 - 4x2 + x4 - 3x + 3x2 - 8x4 - 2x = -x2 - 5x;

б) 6аb + 3b2 - (1 + 2b2) - (-2ab - 3b2) + 1 = 6аb + 3b2 - 1 - 2b2 + 2ab + 3b2 + 1 = 8ab + 4b2;

в) 2n2 + 3n - (-3n - 1 + 2n2 - (n - 1 - n2) = 2n2 + 3n + 1 - 2n2 + n - 1 - n2 = -n2 + 7n.

256. a) P + (2x2 + x - 2) = -x2 + 1;

P = -x2 + 1 - (2x2 + x - 2) = -x2 + 1 - 2x2 - x + 2 = -3x2 - x + 3;

б) P - (x2 - 3x + 3) = 3х - 1;

P = (3x - 1) + (x2 - 3х + 3) = 3х - 1 + x2 - 3х + 3 = x2 + 2;

в) (4x2 - 2x + 1) - P = x2 - 2x + 1;

P = (4x2 - 2x + 1) - (x2 - 2x + 1) - 4x2 - 2x + 1 - x2 + 2x - 1 = 3x2.

257. P + (2x2 + x - 4) = 3x + 2;

P = (3x + 2) - (2x2 + x - 4) = 3x + 2 - 2x2 - x + 4 = -2x2 + 2x + 6.

258. a) 4x2 - (5x - 10 + x2) = 3x2; 4x2 - 5x + 10 - x2 - 3x2 = 0; -5x = -10; x = 2.

Відповідь: 2.

б) -(x4 - 1) - (3 - 5x4 + 4x) = 4x4 + 5; -x4 + 1 - 3 + 5x4 - 4x = 4x4 + 5; -4x = -1 + 5 + 3; -4x = 7; x = 7 : (-4); x = -1,75.

Відповідь: -1,75.

259. a) -(1 + 2x - x2) - (3x + 5) = x2; -1 - 2x + x2 - 3x - 5 = x2; -2x - 3x = 5 + 1; -5x = 6; x = -1,2.

Відповідь: -1,2.

б) 2 - (-6 + x - 4x3) = 4x3 + x + 4; 2 + 6 - x + 4x3 = 4x3 + x + 4; -x - x = 4 - 2 - 6; -2x = -4; x = -4 : (-2); x = 2.

Відповідь: 2.

260. a) (2n + 2) + (2n + 4) + (2n + 6) = 2n + 2 + 2n + 4 + 2n + 6 = 6n + 12 = 6(n + 2) — ділиться нa 6;

б) (2n + 1) + (2n + 3) + (2n + 5) + (2n + 7) = 2n + 1 + 2n + 3 + 2n + 5 + 2n + 7 = 8n + 16 = 8(n + 2) — ділиться на 8.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.