ГДЗ до підручника «Алгебра» В.Р. Кравчука. 7 клас

1121. 2 • n = m2; 2 • n = (2 • 2)(2 • 2) = 42, n = 8; 3 • n = a3; 3 • n = 3 • 1 • 1 • 1 • 3 • 13 = 33, n = 9. Щоб ці умови виконувалися одночасно, треба знайти НСК(8; 9) = 72.

2 • 72144 = 122; 3 • 72 = 216 = 63. Отже, n = 72.

До § 3. Многочлени

1122. a) n = 6a + 3; m = 6b + 4; 3n = 18a + 9; 5m = 30b + 20;

3n + 5m = 18a + 30b + 29 = 6(3a + 5b + 4) + 5.

При діленні числа 3n + 5n на 6 остача 5.

m • n = 36qb + 42b + 18b + 12 = 6(6аb + 4а + 3b + 2).

При діленні числа mn на 6 остача 0.

б) m = 5а + 2; n = 5b + 3; k = 5с + 4.

nk - m(m - 1) = (5b + 3)(5с + 4) - (5a + 2)(5a + 1) = 25bс + 20b + 15с + 12 - 25a2 - 5a - 10a - 2 = 25bc + 20b + 15c + 10 - 25a2 - 15a - 5(5bc + 4b + 3c + 2 - 5a2 - 3a) ділиться на 5.

1123. Нехай число одиниць х, тоді десятків і тисяч a + 1, а сотень a + 2.

Тоді дане число 1000(х + 1)+ 100(х + 2) + 10(х + 1) + х - 1000х + 1000 + 100х + 200 + 10х + 10 + х = 111х + 1210 = 11 • (101х + 110) ділиться на 11.

Число 11(а + b) можна подати у вигляді квадрату натурального числа, коли a + b = 11 (a > b). Тоді шукані двоцифрові числа: 65; 74; 83; 92.

1125. (5|х| - 6)(3|х| + 5) = 5(3х2 + 1); 15х2 + 25|х| - 18|х| - 30 = 15х2 + 5; 7|х| = 35; |х| = 35 : 7; |х| = 5; х = 5 або х = -5.

1126. а) 1 + 2 + 22 + 23 + ... + 29 + 210 = (2 - 1)(1 + 2 + 22 + 23 + ... + 29 + 210) = 2 + 22 + 23 + 24 + ... + 210 + 211 - 1 - 2 - 22 - 23 - 99 - 210 = 211 - 1;

б) 4 • (1 + 5 + 52 + 53 + ... + 58 + 59) = (5 - 1)(1 + 5 + 52 + 53 + ... + 58 + 59) = 5 + 52 + 53 + 54 + ... + 59 + 510 - 1 - 5 - 52 - 53 - ... - 58 - 59 = 510 - 1.

1127. 277 + 911 - 815 = (33)7 + (32)11 - (32)11 - (34)5 = 321 + 322 - 320 = 320 • (3 + 32 - 1) = 320 • 11 — ділиться на 11.

1128. 2n+3 + 5n+3 - 2n + 5n = (2n • 23 - 2n) + (5n • 53 + 5n) = 2n(8 - 1) + 5n(125 + 1) = 2n • 7 + 5n • 126 = 7(2n + 18 • 5n) — ділиться на 7.

1129. 3n + 3n+1 + 3n+2 + 3n+3 = 3n(1 + 3 + 9 + 27) = 3n • 40 = 3n-1 • 3 • 40 = 3n-1 • 120 ділиться на 120.

1130. а) 2a - а2 - 6b + 9b2 = -а2 + 2а - 1 + 9b2 - 6b + 1 = -(а2 - 2а + 1) + (9b2 - 6b + 1) = -(а - 1)2 + (3b - 1)2 = (3b - 1)2 - (а - 1)2 = (3b - 1 - а + 1)(3b - 1 + а - 1) = (3b - а)(3b + а - 2);

б) 81х2 - 49х2у2 + 144ху + 64у2 = (81х2 + 144ху + 64y2) - (7ху)2 = (9х + 8у)2 - (7xy)2 = (9х + 8у - 7ху)(9х + 8у + 7ху);

в) a2b + ab2 + b2c + bc2 + c2a + ca2 + 3abc = a2b + abc + a2c + ab2 + b2c + abc + cab + bc2 + ac2 = a(ab + bc + ac) + b(ab + bx + ac) + c(ab + bc + ac) = (ab + bc + ac)(a + b + c).Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.