ГДЗ до підручника «Алгебра» В.Р. Кравчука. 7 клас

Вправи для повторення

1002. а) (m + 2n)(2m - n) + 2n2 = 2m2 - mn + 4mn - 2n2 + 2n2 = 2m2 + 3mn;

б) а2(b + 5а) + (а - 2b)(2b - 5а2) = а2b + 5а3 + 2аb - 5а3 - 4b2 + 10а2b = 11а2b + 2ab - 4b2;

1003. a) a + 3ab - c - 3bc = (a + 3ab) - (c + 3bc) = а(2 + 3b) - с(1 + 3b) = (1 + 3b)(a - с);

б) х2 - у2 + 2(х + у) = (х - y)(х + у) + 2(х + у) = (х + у)(х - у + 2);

г) с2 - 3ас + 2а2 = (с2 - 2ас) + (2а2 - ас) = с(с - 2а) + а(2а - с) = (с - 2а)(с - а).

1004. а) 7253 - 3753 = (725 - 375)(7252 + 725 • 375 + 3752) = 350 • (7252 + 725 • 375 + 3752) ділиться на 350;

б) 723 + 883 = (72 + 88)(722 - 72 • 88 + 882) = 160 • (722 - 72 • 88 + 882) ділиться на 80.

1005. х2 - 4х + y2 - 4y + 9 = 0;

2 - 4х + 4) + (y2 - 4y + 4) + 1 = 0;

(х - 2)2 + (y - 2)2 + 1 = 0.

Сума квадратів дає найменше число 0, 0 + 1 ≠ 0. Не існує чисел х та у, для яких виконувалася б рівність х2 - 4х + y2 - 4у + 9 = 0.

x

0

2

y

2

3

(-4; 0) і (0; 2) — точки перетину з осями координат.

Запитання і вправи для повторення § 7

1008. 5х - 4y = 3; (3; 3);

5 • 3 - 4 • 3 = 3; 15 - 12 = 3; 3 = 3;

(-1; -2); 5 • (-1) - 4 • (-2) = 3; -5 + 8 = 3; 3 = 3;

(7; 6); 5 • 7 - 4 • 6 = 3; 35 - 24 = 3; 11 ≠ 3;

(1; 0,5); 5 • 1 - 4 • 0,5 = 3; 5 - 2 = 3; 3 = 3.

Відповідь: (3; 3), (-1; -2), (1; 0,5).

1009. а) -2х + 4у = 8; (0; 2), (-4; 0);

б) х + 3р = -2; (-2; 0), (1;-1).

1010. а) х = 4, y = 3; х + y = 7; 2х - у = 5;

б) (-2; 4); х + у = 2; 3х - у = -10.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.